НАРЕДБА O РЕГУЛИСАЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИОТОРИЈИ ГРАДА ГРАДИШКА

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске” бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона o заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ бp.90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр.97/16 и 36/19), члана 18. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите општине Градишка у области заштите и спасавања („Службени гласник општине Градишка” бр. 4/13) и чл. 68. и чл. 88. Статута Града Градишка („Службени гласник града Градишка“ бp.4/17 и 5/19), Наредбе министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској број: 11/08-505-13-5/20 од 24.02.2020. године и Закључка Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-733/20 од 10.03.2020. године, а на приједлог Градског штаба за ванредне ситуације са сједнице одржане, 16.03.2020. године,  командант штаба доноси:

НАРЕДБУ

o регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних  и других објеката и служби на територији града Градишка

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести те заштите и спасавања становништва:

 1. 3абрањује се рад следећим објектима, сваким радним даном и у дане викенда до 23. марта 2020. године, и то:
 • угоститељским објектима свих категорија,
 • услужне дјелатности/занатство у којима се остварује непосредан блиски контакт са клијентима (фризерски салони, салони за уљепшавање и масаже), осим такси службе,
 • свадбеним салонима,
 • фитнес–центрима(фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
 • дјечијим играоницама и
 • сви скупови приватног карактера на којима се окупља већи број људи (организоване прославе у шаторима и сл.).
 1. Ограничава се рад:
 • трговачким центрима од 07,00 до 18,00 часова радним даном и суботом, а недјељом до 14.00 часова, осим угоститељским објектима у трговачким центрима у складу са тачком 1.
 • трговине прехране/роба широке потрошње и трговине сточне хране и специјализоване продавнице (боје и лакови, гвожђе, текстил и др.) од 07,00 до 18,00 часова радним даном и суботом, а недјељом до 14.00 часова,
 • трговинским објектима врсте драгстор и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача – пекаре и пекотеке (искључиво у погледу продаје њихових производа по принципу „шалтерске продаје“ без задржавања купаца) од 07,00 до 22,00 часа.

Рад у субјектима из тачке 1. и 2. ове Наредбе организовати уз предузимање сљедећих мјера:

 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
 • испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
 • у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.
 • достава животних намирница и хране је дозвољена од 07,00 до 18,00 часова за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности, уз максималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи,
 • мотели и хостели – могу пружати услуге у свом простору за своје госте укључујући услуге хране и пића,
 • бензинске пумпе, без ограничења када је у питању продаја горива и других нафтних деривата, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објекат- од 07,00 до 18,00 часова,
 • апотеке и пољопривредне апотеке – без промјене радног времена, уз предузимање сљедећих мјера:
 • ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
 • испред благајне означити и организовати размак између купаца од намјање један метар,
 • у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и повишене хигијене.
 1. Градска управа и градске службе ће од понедјељка, 16.03.2020. године организовати свој рад како слиједи:
 • у свим организационим јединицама Градске управе организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста,
 • остала лица упутити на рад од куће или рад код куће,
 • на улазу у све службене просторије Градске управе које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у управи, онемогућити задржавање у просторијама Градске управе и прављење дужих редова у затвореном простору,
 • одржавати растојање између грађана у затвореним просторима управе од најмање један метар, уз предузимање мјера дезинфекције и повишене хигијене,
 • у свим градским установама и предузећима, осим Дома здравља, организовати минималан процес рада уз извршавање свих функција; остала лица упутити на рад код куће или од куће, обезбједити исте мјере за ограничавање броја улазака и задржавања у просторима гдје се пружају услуге,
 • све организационе јединице, градске установе и предузећа дужни су писмено извјестити Градски штаб о предузетим мјерама до сриједе 18. 03.2020. године, најкасније до 10.00 часова.
 1. Дом здравља и Болница ће одмах реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и Закључцима са ресорним министарством при чему:
 • организовати се за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом Корона,
 • приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта,
 • организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима.
 1. Задужује се Одјељење за инспекције и Комунална полиција да у провођењу ове наредбе обезбиједе поштовање исте од стране напријед наведених субјеката.
 2. O извршењу задатака из ове Наредбе, органи из тачке 5. наредбе, свакодневно ће извјештавати Градски штаб за ванредне ситуације.
 3. Све јавне установе, службе и јавна предузећа, те предузетници и други субјекти дужни су да се строго придржавају ове наредбе.
 4. Наредба број: 02-022-44/20 од 13.03.2020. године се ставља ван снаге.
 5. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у Службеном гласнику града Градишка“.

Број:   02-022-45/20
Датум: 16.03.2020. године

                                                                                                 КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Аџић