Opština Gradiška pokreće regulatornu reformu u cilju unapređenja poslovnog okruženja i privlačenja investicija – rekao je načelnik Gradiške Zoran Adžić.

Adžić je danas potpisao sporazum sa predstavnicima Međunarodne finansijske korporacije (IFC), članice Grupacije Svjetske banke.

On se sagleda i saradnji i pristupanju Opštine Gradiška realizaciji projekta privlačenja investicija i poboljšanja poslovnog okruženja na lokalnom nivou (LIFE) kojeg provodi Grupacija Svjetske banke u saradnji sa Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini.

Dobićemo instrukcije kako da napravimo povoljno poslovno okruženje kako bi privukli investitore da dođu u opštinu Gradiška i da prepoznaju šta ima stoji na raspolaganju – istakao je Adžić.

Opština Gradiška svojim privrednicima lakše, brže i jeftinije izdavati dozvole potrebne za njihovo redovno poslovanje.

Nakon godinu dana i manje privredni subjekti bi trebali da brže i lakše dođu do dozvola, saglasnosti i uvjerenja, te da putem elektronskog registra i interneta svi zainteresovani investitori, ma gdje bili, da na jednom mjestu mogu naći informacije koje im trebaju za investiranje i da opština ima konkretne prijedloge za investiranje, koje su to lokacije i da na kraju zaista vidimo te investitore u opštini – rekao je Šahović.

Koliko se mogu sjetiti već nekoliko puta su potpisivane slični sporazumi o unaprijeđenju izdavanja dokumentacije za dozvole. Izgleda da je jedini problem u dozvolama, ako bi tako bilo onda je lako, međutim ni riječi o stvarnim razlozima za ne dolazak investitora.

 

Komentariši