770 KORISNIKA DJEČIJEG DODATKA

staza1

Dječiji dodatak u Opštini Gradiška prima 770 korisnika.

Referent za dječiju zaštitu u Centru za socijalni rad Gradiška, Dijana Lajić, rekla je da pravo na dječiji dodatak mogu ostvariti porodice sa prebivalištem u RS za drugo, treće i četvrto dijete u zavisnosti od materijalnih uslova, porodice koje imaju djecu sa smetnjama u razvoju i djeca bez roditeljskog staranja.

Za drugo dijete dodatak je 35 maraka, za treće 70 KM, četvrto 35 i za djecu sa smetnjama u razvoju i djecu pod starateljstvom 90 KM. Dječiji dodatak isplaćuje se redovno, svakog mjeseca.

Pravo na materinski dodatak imaju majke, porodilje, koje imaju prebivalište u RS, za bebe do godinu dana starosti, ukoliko podnesu zahtjev u roku od tri mjeseca od rođenja djeteta. Materinski dodatak od 70 KM na području naše opštine mjesečno koristi oko 150 porodilja. Svaka porodilja takođe može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 250 KM,  bez obzira na materijalne uslove.

Vlada RS izdvaja dodatno 600 KM za rođenje trećeg djeteta i 400 za rođenje četvrtog djeteta.

(radio gradiška)

Komentariši