Argumenti: Sportska dvorana na dođem ti

 

Sportska dvorana je još jednom predmet sukobljavanja pozicije i opozicije, pa tako uobičajeno i jedni i druge tvrde da su u pravu. Argumenti koji se potežu uglavnom se svode na rekla kazala. Kako je moguće raspravljati o nečemu bez pisanih dokumenata, ugovora koji se citiraju a niko ih ne vidi. Dokumenti služe da bi se tvrdnje i dokazale da je baš onako kako tvrdite.

Opozicija tvrdi:

Komentariši