Svi članci od miro

EU za biznis

Od idućeg mjeseca počeće objavljivanje javnih poziva za grantove unutar programa Evropske unije “EU za biznis” /EU4BUSINESS/, vrijednog 30 miliona evra, najavio je rukovodilac ovog programa Nils Vecel /Nils Wetzel/.

“U martu će biti objavljen javni poziv za mala i srednja preduzeća, u aprilu za turizam, u junu za izvozno orijentisana preduzeća i u oktobru za ruralni razvoj. Postoji i dio koji se odnosi na podršku javnom sektoru da se pripremi za upravljanje sredstvima iz fondova EU“, rekao je Vecel.

Pozivi će se odnositi na partnerstva, a svako partnerstvo mora biti između javnog i privatnog sektora. Aplikanti mogu učestvovati u više poziva. U određenim pozivima finansiraće se samo određene regije, ali aplikant ne mora biti iz tih određenih regija.

“Za turizam imamo 1,5 milion evra odnosno po 300.000 evra za pet partnerstava, za izvoznički sektoru tri miliona evra odnosno po 300.000 evra za deset partnerstava, te 1,5 milion evra za mala i srednja preduzeća odnosno po 100.000 evra za 15 kompanija”, precizirao je Vecel.

Prema njegovim riječima, inovativnost je ključ razvoja i rasta malih i srednjih preduzeća i najčešće se pod tim podrazumijevaju patenti, ali je u BiH situacija nešto drugačija.

“Ovdje u BiH pod inovativnosti se podrazumijevaju korjenite promjene u organizacionim strukturama firmi, unapređenje proizvodnih procesa i prelazak na marketinški orijentisano poslovanje“, rekao je Vecel predstavljajući ovaj program u Prijedoru.

“Na jednoj strani obezbjeđujemo fondove kompanijama koje žele inovaciju, a na drugoj subjektima koje im mogu ponuditi tu inovaciju. Mi ćemo obezbijediti sredstva, a uključeni subjekti znanja i vještine”, naveo je Vecel.

On je pojasnio da bi jedan od primjera inovativnosti mogao biti prelazak sa “papirnog” na elektronsko poslovanje u oblasti nabavki, gdje bi se mogla uključiti kompanija koja želi takvu inovaciju i IT kompanija koja joj može obezbijediti softver za to.

Program “EU za biznis” realizuje se do 2022. godine. Osim EU, finansijeri su i UNDP, njemački GIZ i Međunarodna organizacija rada /ILO/.

Bivši radnici Farmlanda čekaju prvu isplatu

Bivšim radnicima nekadašnje Govedarske farme “Farmland” iz Nove Topole tokom ove sedmice mogao bi biti isplaćen dio duga, jer je tokom dvije licitacije zaplijenjene imovine prikupljeno oko 190.000 maraka.

Potvrdila je to za “Glas Srpske” advokat Miroslava Drinić, koja zastupa 55 bivših radnika “Farmlanda” i dodala da još čekaju konačan izvještaj koliko se tačno novca nalazi na sudskom depozitu.

– Već ove sedmice počeće srazmjerna raspodjela prikupljenog novca. Potrebno je prvo da dobijemo nalaz vještaka, na osnovu kojeg će sud uraditi rješenja i srazmjerno potraživanjima radnicima će biti isplaćen dio duga – pojasnila je Drinićeva i dodala da će prikupljeni iznos jedva pokriti dio zateznih kamata i sudskih troškova.

Dodaje da ima još zaplijenjene imovine “Farmlanda” koju nisu uspjeli prodati na prethodne dvije licitacije, te da očekuje da će i sve ono što je ostalo u idućem periodu biti prodato.

– Najbolje rješenje za nas bi bilo da se pojavi kupac koji bi kupio sve što je preostalo, jer u ovakvim situacijama javne prodaje su dosta nezahvalne – rekla je Drinićeva.

Vijest da će nakon godina borbe za vlastita prava konačno dobiti dio duga obradovala je radnike, koji se snalaze kako znaju i umiju da bi prehranili porodice.

Bivša radnica “Farmlanda” Borka Vujmilović kaže za “Glas Srpske” da će radnicima dobro doći koliko god novca da dobiju.

– Godinama nismo dobili ni marku, “Farmland” nam duguje po nekoliko hiljada maraka za plate i dobro je da se došlo do kakvog-takvog rješenja. Čekamo prvu isplatu i nadamo se da će i preostali iznos duga veoma brzo biti izmiren – rekla je Vujmilovićeva i dodala da dugovanja za otpremnine takođe iznose i po nekoliko hiljada maraka.

“Farmland” radnicima duguje oko 300.000 maraka na ime neisplaćenih plata, a osim toga zaposlenima nisu uplaćivani ni doprinosi pa ne mogu da se penzionišu. Ovoj govedarskoj farmi su 2016. godine blokirani računi zbog neizmirenih milionskih obaveza.

IT:SCAM

Primili ste e-mail od navodnog hakera koji traži plaćanje ili drugima će poslati informacija kao što su slike seksualne prirode i to svim vašim prijateljima i obitelji. Pitate se šta da radite u ovoj zastrašujućoj situaciji.

Ne paničite. Suprotno navodima u vašem e-mail, niste hakovani. Ovo je samo nova varijacija na staru prevaru koja se popularno zove “sextortion.” To je vrsta online phishing koji cilja ljude širom svijeta i vreba isključivo strahovima u digitalnom dobu.

Evo nekoliko koraka da zaštite sebe, ali prvi i najvažniji savjet: ne plaćajte otkupninu.

Mi smo zalijepili nekoliko primjera tih e-mailova na dnu ovog posta. Opšta suština je da haker tvrdi da je ugroženo računalo i kaže da će vas osloboditi neugodnih informacija, kao što su slike koje ste snimili preko web kamere ili pornografske istorije kod pretraživanja prijateljima, obitelji, i saradnicima. Haker obećava da će otići ako pošaljete na hiljade dolara, obično u Bitcoinu.

Ono što se to radi preko e-pošte posebno je alarmantno jer time žele dokazati svoju autentičnost, oni počinju e-mail pokazujući lozinku koju ste nekada koristili ili trenutno koriste.

Opet, to još uvijek ne znači da si hakovan. Prevaranti u ovom slučaju vjerovatno uspoređuju baze podataka e-pošte i ukradene lozinke i šalju ove prevare potencijalno milijunima ljudi, u nadi da će dosta njih se zabrinuti i platiti da bi prevara postala profitabilna.

EFF je istraživao neke od Bitcoin novčanike koji se koristi od strane prevaranata. Od pet novčanika koje smo gledali samo jedan je dobio nikakav Bitcoin, ukupno oko 0,5 Bitcoin ili $ 4,000 u vrijeme pisanja ovog teksta. Teško je reći koliko su prevaranti su dobili ukupno u ovom trenutku, jer se čini da se koriste različite Bitcoin adrese za svaki napad, ali je jasno da su barem neki ljudi već pali na ovu prevaru.

Evo nekih brzih odgovora na pitanja koja mnogi ljudi pitaju nakon prijema ovih e-mailova.

Imaju moju lozinku! Kako su dobili moju lozinku?

Na žalost, u moderno doba, podaci i povrede su česte i veliki setovi lozinki se nađe na kriminalnim uglovima Interneta. Prevaranti su vjerojatno dobili takav spisak za ovu svrhu.

Ako je lozinka poslata vama je ona koju još uvijek koriste, u bilo kom kontekstu, prestanite da je koristite i promijenite SADA ! I bez obzira na to da li ili ne i dalje koristite tu lozinku uvijek je dobra ideja da koristite menadžer lozinki.

I naravno, uvijek biste trebali promijeniti lozinku kad ste upozoreni da je vaša informacija procurila u javnost. Također možete koristiti usluge kao što je Pwned da provjerite da li ste bili deo jedne od više poznatih deponija lozinki.


Trebam li odgovoriti na e-mail?

Apsolutno ne. Uz ovu vrstu prevare, počinilac se oslanja na vjerojatnost da će mali broj ljudi odgovoriti od nekoliko milijuna. U osnovi to nije toliko različito od stare nigerijske princ prevare, samo sa drugačijom porukom. Po defaultu očekuju da većina ljudi neće ni otvoriti e-mail, a kamoli pročitati. Ali jednom kada dobiju odgovor a razgovor je pokrenut oni će vjerojatno preći u napredniju fazu prevara. Bolje je da ne odgovorate na sve.

Dakle, ne bi trebalo da platite otkupninu?

Ne bi trebalo da plati otkupninu. Ako platiti otkupninu, vi ne samo da gubite novac, vi podstičete prevaranta da nastavi phishing drugim ljudima. Ako platite, onda prevaranti također mogu koristiti kao tačku pritiska radi nastavka da vas ucenjuju, znajući da ste podložni.

Šta da radim umjesto toga?

Kao što smo rekli ranije, sigurno će te to zaustaviti pomoću nove lozinke, a ne koju prevaranti koriste u phishing e-mailu, i uzmite u obzir zapošljavanje menadžera lozinki kako bi vaše lozinke bile snažne i jedinstvene. Idemo dalje, trebalo bi da vodite računa da omogućite dva faktora autentifikacije kad god da je opcija na online računima. Također možete provjeriti savjete o tome kako se zaštititi povećati sigurnost i privatnost na internetu.

Još jedna stvar koju treba učiniti da se zaštitite je primijeniti poklopac preko kamere na računaru, ali malo izolir trake će biti dovoljno.

Znamo da je ovo iskustvo nije zabavno, ali to je i nije kraj svijeta. Samo ignorisanje prazne prijetnje prevaranata i prakse dobre higijenske lozinke ide naprijed!

primjer 1

I am aware one of your passphrase: password. Lets get directly to point. Not a single person has compensated me to investigate about you. You do not know me and you are probably wondering why you're getting this e mail?actually, I actually installed a software on the adult vids (sex sites) site and you know what, you visited this web site to have fun (you know what I mean). When you were viewing videos, your internet browser initiated working as a Remote control Desktop that has a key logger which provided me access to your display screen and also web cam. Right after that, my software program collected your complete contacts from your Messenger, FB, and email . After that I created a double-screen video. 1st part shows the video you were viewing (you've got a good taste haha . . .), and 2nd part shows the view of your webcam, and its u. 
You do have only 2 alternatives. We are going to understand these types of choices in aspects:
1st solution is to disregard this message. In this case, I am going to send your actual video clip to just about all of your contacts and thus you can easily imagine about the disgrace you feel. Not to mention should you be in a relationship, just how it will eventually affect?
Number two choice will be to pay me $3000. We will think of it as a donation. As a consequence, I most certainly will without delay eliminate your videotape. You will keep going on your daily life like this never happened and you will not hear back again from me.
You'll make the payment through Bitcoin (if you do not know this, search for "how to buy bitcoin" in Google).

primjer 2

Hi, victim.I write yоu becаusе I put а mаlware оn the wеb раge with porn whiсh yоu hаve visitеd.My virus grаbbed all your рersonal infо аnd turnеd on yоur сamеrа which сaрtured the рroсеss оf your onаnism. Just aftеr that the soft savеd yоur соntaсt list.I will dеlеte thе сompromising video and infо if you pаy me 999 USD in bitcoin. This is address fоr рaymеnt : 1K2jNTLdbHEwaALQWKMeGoKLWD67Cb6q8BI give yоu 30 hоurs aftеr you ореn my mеssаge for making the trаnsactiоn.As sоon аs yоu reаd the mеssаgе I'll see it right awаy.It is nоt necessary tо tell mе thаt you hаve sеnt money to me. This address is соnneсtеd tо yоu, my systеm will dеlete еverything automаtically aftеr trаnsfer соnfirmаtiоn.If yоu nееd 48 h just reрly оn this letter with +.Yоu сan visit thе pоlicе stаtion but nobоdy cаn hеlp yоu.If you try to dеceive mе , I'll sеe it right аway !I dont live in yоur соuntry. So they саn nоt track my lосаtiоn evеn for 9 months.Goodbyе. Dоnt fоrget аbоut thе shame and tо ignore, Yоur life can be ruined.

primjer 3

?hat's up.
If you were more vigilant while playing with yourself, I wouldn't worry you. I don't think that playing with yourself is very bad, but when all colleagues, relatives and friends get video record of it- it is obviously for u.
I adjusted virus on a porn web-site which you have visited. When the victim press on a play button, device begins recording the screen and all cameras on your device starts working.
мoreover, my program makes a dedicated desktop supplied with key logger function from your device , so I could get all contacts from ya e-mail, messengers and other social networks. I've chosen this e-mail cuz It's your working address, so u should read it.
Ì think that 730 usd is pretty enough for this little false. I made a split screen vid(records from screen (u have interesting tastes ) and camera ooooooh... its awful ᾷF)
Ŝo its your choice, if u want me to erase this сompromising evidence use my ƅitсȯin wᾷllеt aďdrеss-  1JEjgJzaWAYYXsyVvU2kTTgvR9ENCAGJ35 
Ƴou have one day after opening my message, I put the special tracking pixel in it, so when you will open it I will know.If ya want me to share proofs with ya, reply on this message and I will send my creation to five contacts that I've got from ur contacts.
P.S... You can try to complain to cops, but I don't think that they can solve ur problem, the investigation will last for several months- I'm from Estonia - so I dgf LOL

primjer 4

I know, password, is your pass word. You may not know me and you're most likely wondering why you are getting this e mail, correct?
In fact, I placed a malware on the adult vids (porn material) web-site and you know what, you visited this website to have fun (you know what I mean). While you were watching video clips, your internet browser initiated operating as a RDP (Remote Desktop) that has a keylogger which provided me access to your screen and also webcam. Immediately after that, my software program gathered your entire contacts from your Messenger, social networks, as well as email.
What did I do?
I made a double-screen video. 1st part shows the video you were watching (you have a good taste lmao), and 2nd part shows the recording of your webcam.
exactly what should you do?

Well, I believe, $2900 is a fair price for our little secret. You'll make the payment by Bitcoin (if you don't know this, search "how to buy bitcoin" in Google).
BTC Address: 1MQNUSnquwPM9eQgs7KtjDcQZBfaW7iVge
(It is cAsE sensitive, so copy and paste it)

Note:
You have one day in order to make the payment. (I have a specific pixel in this email message, and at this moment I know that you have read through this email message). If I do not get the BitCoins, I will definitely send out your video recording to all of your contacts including family members, coworkers, etc. However, if I do get paid, I'll destroy the video immidiately. If you want to have evidence, reply with "Yes!" and I will certainly send out your video to your 14 contacts. This is the non-negotiable offer, so please don't waste my personal time and yours by responding to this email message.

primjer 5

Hello there!
There is nothing hidden that is not shown – you`ll see what I mean in just a moment.
Recently you were browsing a website that has pornographic content and yes, I saw you masturbating.
It is not my duty to teach you what to do or how to do it
I want you to pay me to keep this thing private
You`ll have to take care of this finance-related issue
Before you question yourself how did that happened, I`ll tell you
How did I get it?
While you were browsing porn sites you accidentally installed the malware I used to hack the website
So consequently I`ve hacked your computer
I`ve got all your names and passwords, access to your email, messengers and other things
If you want to know my secret, I used keylogger
When I got ahold of your desktop I immediately installed keylogger on your system
There was one other program involved, I’m not gonna tell you which but it gave me access to your webcam so I recorded all the things you did in front of the computer
Guess what I filmed? You masturbating
I am sure your friends and family will be delighted to see you do your dirty business, a long time will pass before you can get clean of all this mess
Okay, here is what you should do (if you do exactly what I ask, I will delete that embarrassing video and let you be)
You must send 650 us dollars To my bitcoin wallet 1FXTXQEWFaPukDUWcMYnbgae1FpPtYNyA6
That`s it, it`s all you have to do
Don`t waste your time replying to this email I`m not gonna read it but the system will notify me when you make the payment. After you read this message, you have 24 hours to make the payment. You can reply to this email in case you need more time (48 hours max) to collect the money.
I hope you understand everything I`ve mentioned. Sorry for my English, it isn’t particularly popular in my country
P.S. I`am expecting to see the money on my account within 24 hours

Ružno pišete? šta to govori o vama?

AKO VAŠI bližnji imaju problema s dešifriranjem onoga što ste napisali zbog vašega neurednog i nečitkog rukopisa, to je dobra vijest.

Ne morate izbjegavati ostavljati ručno ispisane poruke ili tražiti izgovore zašto one izgledaju kao da ste ih pisali lijevom nogom jer, osim što na svijetu ima puno više ljudi koji pišu ružno od onih koji imaju uredan rukopis, to znači da ste kreativna i inteligentna osoba.

Evo što vaš neuredan rukopis govori o vama.

1. Mislite svojom glavom

Ružan rukopis znak je da ste individualac i mislite svojom glavom umjesto da se slijepo povodite za mišljenjem i očekivanjima okoline.

2. Kreativni ste

Ljudi koji nemaju uredan rukopis obično su kreativniji od drugih, a također može značiti da su pomalo ekscentrični.

3. Jako ste inteligentni

Ako vaša olovka ne može držati korak s brzinom vaših misli, to je znak visoke inteligencije.

Zato se nemojte brinuti ako vam ljudi često komentiraju da ružno pišete. Shvatite to kao kompliment jer istraživanja pokazuju da su mnogi daroviti ljudi ružno pisali iz jednostavnog razloga što su njihovi mozgovi radili toliko brzo da nisu imali vremena misliti na urednost.

Primjerice, Napoleon je imao užasno ružan rukopis, a ni Freud se nije isticao po urednom pisanju, prenosi Times of India.

(index.hr)
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu, komentarišite!?

Prodata zaplijenjena imovina „Farmlanda“

BANJALUKA – Dio imovine Govedarske farme „Farmland“ iz Nove Topole koju su bivši radnici tog preduzeća nedavno zaplijenili prodat je danas, ali još uvijek ne znaju koliko će novca njima pripasti, rekla je za portal CAPITAL advokat radnika Miroslava Drinić.

Drinić je navela da je danas izlicitirana imovina vrijedna oko 200.000 KM, ali da se još uvijek ne može reći da će taj iznos radnici i dobiti, jer kupci tek treba da uplate novac.

„Kupci imaju rok od tri dana da uplate izlicitirani iznos i nakon toga ćemo vidjeti da li su to zaista bile ozbiljne ponude i sa koliko novca radnici raspolažu“, rekla je Drinić.

Ona je istakla da za veći dio ponuđenih stvari nije bilo interesovanja. Od ponuđenih 59 stvari, dodaje, možda je prodata trećina.

Bivši radnici “Farmlanda” su 31. oktobra u pratnji advokata i sudske policije ušli u to preduzeće kako bi zaplijenili imovinu i naplatili oko 300.000 KM koje im firma duguje, a za koje imaju pravosnažne presude.

Radnici su još prošle godine dobili spor protiv „Farmlanda“, ali svoja potraživanja nisu uspjeli da naplate. Zbog toga su, uz pomoć sudske policije, plijenili imovinu koju su zatekli u krugu firme.

„Farmlandu“ su još od 2016. godine blokirani računi zbog neizmirenih milionskih obaveza, a od najavljene prodaje ove firme kineskim partnerima do sada nije bilo ništa. Milionska dugovanja „Farmland“ ima i prema Poreskoj upravi RS i na kraju septembra ove godine iznosila su 4,4 miliona KM.

„Farmland“ je godinama bio jedan od najvećih korisnika podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, a pored toga imao je i ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Robnim rezervama RS, koje su sada u stečaju i koje su zbog kršenja tog ugovora tužile farmu.

U „Farmlandu“ su tvrdili da je loš proces privatizacije glavni razlog problema sa kojima se suočavaju.

Iako su prošle godine saopštili da je „Farmland“ prodat jednoj kineskoj kompaniji, mediji su kasnije pisali da su Kinezi odustali od ovog posla jer su shvatili da je to neisplativa investicija.

(Capital)