BiH bez mjera za zadržavanje mladih radnika

BANJALUKA – Da bi zaustavila odlazak mladih radnika, Poljska se odlučila za mjeru oslobađanja obaveze plaćanja poreza na dohodak za mlade radnike. Cilj je stimulisanje potrošnje i povećanje zarade radnika. Pitali smo stručnjake da li postoji mogućnost za taj korak i u BiH i da li bi nadležni na to pristali.

Za razliku od ozbiljnih zemalja koje se, uprkos odlasku mladih, bar trude da ih zaustave, BiH za sada nema konkretne mjere za to kako da spriječi odlazak mladih, ali i kompletnih porodica u zemlje Evropske unije.

Ipak, postoje određene inicijative da se i u BiH, po uzoru na Poljsku, uvede mjera ukidanja poreza na dohodak za sve građane na plate do 1.000 maraka. Međutim, upitno je koliko bi to nadležnim odgovaralo.

„Moramo da stvorimo uslove da mladi ljudi ostanu, a da bi se to desilo – mi njima moramo smanjiti doprinose na plate, jer je na taj način poslodavac u mogućnosti da ih dobro plati i, samim tim, da ne odu“, kaže ekonomista Zoran Pavlović.

Stručnjaci kažu da nadležni u BiH treba ozbiljno da shvate da ako, na primjer, 30.000 osoba ode iz zemlje, oni više neće plaćati poreze, doprinose, PDV i ostale dažbine, čime se stvaraju ogromni gubici u budžetu. Tu se nalazi glavni problem onih koji kreiraju ekonomsku politiku, jer je njihova vizija „uzmi danas što više možeš, a sutra ćemo vidjeti kako dalje“, upozoravaju demografi.

„Sa ovom mjerom, bez obzira na to kako ona dobro djelovala, imamo ograničenja. Ako posmatramo samo poreze, to nije dovoljno stimulativno. Ako bismo proširili na doprinose, moglo bi se nešto napraviti, što bi značilo poslodavcima da mogu da ponude mladim ljudima veće plate, jer će biti manje opeterećeni porezima i doprinosima. Međutim, samo ta mjera bez ostalog seta mjera neće donijeti očekivane rezultate“, objašnjava demograf Aleksandar Čavić.

Poslodavci kažu da je svaka mjera koja bi spriječila odlazak mladih dobrodošla i da ima njihovu podršku.

„Smatramo da su rješenja, poput ovih u Poljskoj, adekvatna i da ih treba samo utemeljiti u naše zakonodavstvo na način da se ne pravi diskriminacija. Treba da ulažemo u mlade. Nama, kao poslovnoj zajednici, u interesu je da imamo mladu radnu snagu koja što ranije ulazi u svijet rada“, ističe Saša Aćić iz Unije udruženja poslodavaca Srpske.

Najveći strah nadležnih u BiH je gubitak sigurnih prihoda u budžetu, jer bi uvođenjem nove mjere došlo do manjeg pada prihoda po osnovu prikupljenog poreza na dohodak, ali bi se, s druge strane, povećali indirektni porezi, čime bi se taj novac nadoknadio, kažu stručnjaci.

Da bi mjera bila provodiva, potrebno je dodatno rasteretiti poslodavce, ali je potrebna i jaka volja svih da se plate u realnom sektoru povećaju na 1.000 maraka.

capital

Komentariši