Bio masa u Topoli i energija

Te 1977. god. tada na JRT na trećem dnevniku emitovana emisija o planovima firme “Emona” iz Ljubljane i PIK “Mladen Stojanvić” iz Nove Topole o izgradnji postrojenja za iskorištavanje bio mase za potrebe PIK-a i grijanje mjesta Nova Topola.

Ljublanska “Emona” je bila firma koja je bila najveći kupac sa farme svinja i kao takva je ponudila rješenje za iskorištavanje plinova koji su se nekontrolisano širili Topolom dajući onaj specifični miris po kojem smo bili prepoznati.

Šta se desilo sa projektom i zašto nije došlo do realizacije teško je reći i ko je u njemu bio taj ko je odustao. s obzirom da je projekat prikazan kao gotov i spremnost “Emone” da ga i finansira.

Predpostavljam da je problem nastao ovdje, jer kad je god trebalo nešto da se uradi za Topolu tu je nastao problem, jer bi to značilo da kadar mora i da živi u toj Topoli, a ovako ovdje su radili, a u Banja Luci i Gradiški građeni stanovi za kadrove koji su radili ovdje dok se nisu snašli za druge poslove izvan Topole, al stanove nisu vratili, ko da živi u Topoli sa mirisom, treba ih razumjeti?

Danas smo svjedoci da se piše o tome kao rješenju za BiH i farmere, a eto znali smo za njega i tako davno, ko bi pamtio, ja zapamtio.

Komentariši