BUDŽET ZA ŠEST MJESECI OVE GODINE OSTVAREN U IZNOSU OD 11 MILIONA 314 HILJADA KM

Budžetska sredstva opštine Gradiška za šest mjeseci ove godine ostvarena su u iznosu od 11 miliona 314 hiljada konvertibilnih maraka i veća su za 10 odsto u odnosu na isti period prošle godine, rekao je v.d. načelnik Odjeljenja za finansije u opštini Gradiška i zamjenik načelnika opštine, Nikola Soldatić.

Soldatić je naveo da se na prihode odnosi 10 miliona 35 hiljada KM, na primitke 282 hiljade 750 KM i na iskorištena namjenska sredstva iz ranijeg perioda 996 hiljada 182 KM. On je naglasio da rashodi od prvog januara do 30. juna ove godine iznose 11 miliona 170 hiljada KM i dodao da je budžetska potrošnja za prvih šest mjeseci 2016.godine za 4 odsto manja u odnosu na izvršenje budžetskih sredstava, a za 2,68 odsto je manja u odnosu na isti period prošle godine. Tokom prvih šest mjeseci ove godine budžet je funkcionisao na osnovu izvršenog budžeta 2015.godine, u skladu sa zakonskim propisima i odredbama koje definišu budžetski sistem i trezorsko poslovanje i kroz raspodjelu budžetskih sredstava u potpunosti je omogućeno funkcionisanje lokalne uprave u svim segmentima koji su u njenoj nadležnosti, istakao je Soldatić. On je naglasio da je na osnovu pokazatelja u prvih šest mjeseci ostvaren suficit budžeta u iznosu od 443 235 KM. Soldatić je naveo da su neizmirene obaveze koje su 2012. godine iznosile više od 9 miliona KM, smanjene za 4 miliona 316 hiljada KM, dok su kreditne obaveze smanjene za 10 miliona KM. Takođe, prema riječima Soldatića, u prethodne dvije i po godine otplaćeno je 2 miliona 147 hiljada KM duga za Toplanu. Do sada smo ukupno vratili preko 16, 5 miliona KM naslijeđenih dugova, a do kraja godine vratićemo 20 miliona, istakao je Soldatić. On je naveo da je opština Gradiška isplatila osmu emisiju kupona obveznica od 210 000 KM, za šta se zadužila 2010.godine u iznosu od 7 miliona KM, a ta sredstva nisu uložena u finansiranje kapitalnih investicija već za vraćanje dospjelih obaveza. Soldatić je rekao da je trošak plata u protekle 3 godine smanjen za oko 850 hiljada KM što je više od 10 odsto. On je naglasio da opština redovno isplaćuje sve obaveze i da će i u narednom periodu odgovorna lica nastaviti da se ponašaju domaćinski, kako bi finansijsku godinu završili pozitivno i s novim suficitom. Soldatić je naveo da će opština Gradiška finansirati lokalne izbore 2016.godine za šta će biti izdvojeno oko 190 hiljada KM.

Komentariši