Arhive kategorije: Aktuelno

Smeće ili otpad?

Na ulicama Topole se mogu primjetiti hrpe smeća ili otpada. Pa tako ispred ‘Konzuma’ i spomenika poginulim borcima u poslednjem ratu najčešće se mogu primjetiti, flaše najlonske kese i drugi otpadni materijali koje tradicionalno se bacaju gdje se stigne. Pošto se sve više priča o organizovanom prikupljanju otpada, očekujemo da rukovodstvo MZ ineče poznato kao aktivni na rješavanju problema u Topoli riješi i ovaj problem i da se ‘potvrdi’ na ekološkom planu.

EKO GRADIŠKA

Agencija za lokalni razvoj Gradiška je u septembru 2008. godine započela realizaciju projekta Eko – Gradiška, sa ciljem da promoviše ekološki način ponašanja među građanima i realizuje edukacije vezane za zaštitu životne sredine.Promotivnom kampanjom je predviđeno senzibiliziranje javnosti o problemima koji se javljaju kao posljedica neodgovornog ponašanja građana prema životnoj sredini, sa mogućim mehanizmima kojim bi se moglo djelovati  na svijest građana kod rješavanja ekoloških problema.

Projekat je nastavljen kroz obilježavanje Dana planete Zemlje 22.aprila 2009. godine u saradnji sa OŠ „Danilo Borković“ i OŠ „Petar Kočić“ u centru grada.Učenici eko sekcija su putem pripremljenih panoa iskazali svoju spremnost  u aktivnom sudjelovanju i  promociji zdravog načina života, pozitivnom odnosu prema očuvanju prirode i načinu kako se ponašati u skladu sa prirodom u urbanoj sredini.

Nastavak projekta Eko –Gradiška  predviđen je od strane Agencije za lokalni razvoj Gradiška,   programom aktivnosti koji bi se realizovao u budućnosti, u cilju da se edukativna kampanja i podizanje ekološke svijesti podrže u lokalnoj zajednici.

Tekst o Eko Gradišci je tekst preuzet od Alorga, a odnosi se na projekat koji je realizovala ova organizacija, rezultati su vidljivi na svakom koraku u Topoli, valjda zato što ovo nije projekat Eko Topola.  Za malu pomoć vlastima u Topoli i bez projekta, treba postaviti nekoliko kontejnera u što bi se ubacilo smeće. Pošto se pripreme vrše za izbore, evo prilike da se partije natječu ko će više smeća maknuti iz Topole, a pročišćena Topola će znati kome dati glas.

Uzgoj fazanuše(ambrozije)?

Fazanuša ili ambrozija, ako smo zaboravili da ponovim.
Svaka stabljika ambrozije koja se iščupa, znači da je zrak rasterećen za nekoliko miliona polenovih zrna. A samo šest polenovih zrna ovog korova po kubnom metru zraka, dovoljno je da izazove alergijsku reakciju. Za samo dva sata polenova zrna ambrozije isklijaju u respiratornim organima, ispuštajući otrovnu supstancu i na taj način izazivaju alergijske reakcije, a u određenim slučajevima i alergijski šok.

Kako je uništavanje ambrozije zakonska obaveza za sva fizička i pravna lica, inspektori bi trebali izricati novčane kazne od 500 KM do 5000 KM.

U Topoli na jednoj velikoj površini mirno i bez stresa raste ambrozija i mnogo ovih zločastih sjemenki spremno da se naseli na slobodne površine. Ko je nadležan da upozori vlasnike zemlje da ukloni ambroziju ili da izvrši pritisak na inspekcijske organe? Organi Mjesne zajednice nisu prozvani, ionako ničemu ne služe!


Dani povrća 2011

Dani povrća 2011, manifestacija koja se tradicionalno održava u Novoj Topoli na prostorma zelene pijace, okupila je nekoliko izlagača, koji su izložili svoje proizvode koji se tradicionalno uzgajaju u selima Lijevča Polja. Manifestacija koja bi trebala da prezentuje mogućnosti ovoga kraja pokazala je nedostatak organizacijskih sposobnosti organizatora.

Svaka ovaka manifestacija, koja ima ambiciju da pokaže mogućnosti koje se nude partnerima trebala je da pokaže više, loše organizovano i loše aranžirani proizvodi nisu privukli veži broj posjetilaca i proizvođača. Uz ovakvu manifestaciju trebalo je prezentovati mogućnosti “Agroindustrijskog kompleksa” te više uraditi na promociji samih dana sa bogatijim programom za potencijalno zainteresovane, te nadati se u buduće i izlaganju prerađivačke industrije, te ljekovitog bilja koje sve više postaje prepoznatljivo kao kultura budućnosti. Za pohvalu je to što se radi na tome da postane tradicionalna manifestacija, na koju će se čekati i koja će pokazati gdje se nalazi povrtlarska proizvodnja i prateće mogućnosti za razvoj koje trebaju da prate jednu ovakvu proizvodnju.

 


Kako zaraditi u N. Topoli ?

Kriza koja je u Novoj Topoli nastala promjenom političkog sistema devedestih godina prošlog vijeka i produbljena ratnim događanjima stvorila je novi način privređivanja. Došle su nove generacije bizmismena sa novim pristupom poslovanju. Kako se to radi, uglavnom postoji nekoliko načina kako do uspjeha. Jedan od načina kojeg smo svjedoci ovih dana je da se bavite poljoprivredom na način kakoje to uradio Pero Dukić privrednik iz Nove Topole, koji je poznata po tome što je morao ispeći vola za članove SNSD, pošto je imao nesporazum sa njima i poručeno mu je da je pečen vol primjerena cijena za izmirenje. Dali je taj vol metafora ili je stvarno pečen? Neki se kunu da je zaista pečen i da nije bilo primjedbi na kvalitetu pečenja, nisam uspio saznati koje se pivo tada točilo, obično se ne pati od patriotizma kad je pivo u pitanju tako da i marka je morala biti vrhunska.

Da ostavimo ono o čemu se pričalo, ključno je da sada nije Pero bizmismen na crnoj listi i da može koristiti nedorasli sistem i posijati suncokret na mjestu gdje je predviđena “Agroindustrijska zona” u Novoj Topoli i za to dobiti podsticaj. Ne ulazeći u to dali je namjera bila očita da se dobiju pare za suncokret koji je imao malo šanse da uspije, pošto opšte poznata stvar da u Lijevče polju skoro ništa više ne uspijeva ako se ne navodnjava i da je PIK “Mladen Stojanović” uložio ogromna sredstva da bi navodnjavao njive na kojima je nešto sijao. Za taj dio zemlje nije predviđeno navodnjavanje i uglavnom se sijale kulture koje su dospijevale početkom ljeta tako da suša nije mogla utjecati na rod.

Ovih dana bili smo svjedoci da je kombajn ušao u njivu suncokreta i pokosio ono što je izgledalo na suncokret. Vidjelo se i okom nestručnjaka da je suša učinila svoje i da od roda nema ništa. Navodno Pero izjavljuje “Šta me briga važno da sam dobio podsticaj i da sam ja to već naplatio”?

Dali je Pero išao svjesno na dobivanje sredstava iz proračuna i svjestan da najvjerovatnije neće biti prinosa bez navodnjavanja ili je imao dobru namjeru, ali eto desilo se, prirodom se na vlada? Promovisan je jedan metod na koji se može nešto i zaraditi, a da te ne interesuju dali ćeš ispuniti preuzetu obavezu za koji si dobio podsticaj, pošto drugu stranu ne interesuje dali si ispunio sve uslove da ta proizvodnja i uspije? Slučaj nije usamljen, već se desilo sa još nekim kulturama, ali prevladava stav da se eto Pero samo snašao, a vremena su takva da se treba snaći.


KUD “Petar Kočić” u Sloveniji

KUD “Petar Kočić” učestvovao 28.08.2011 na manifestaciji
“Dani srpske dijaspore Slovenije” u Celju i Ljubljani. KUD se vratio sa još jednim priznanjem, osvojio je 2. mjesto za najbolji ansambl na festivalu. KUD je u svome kratkom postojanju učestvovao na nekoliko festivala na kojima je dobio nagrade i priznanja za svoj rad, te time opravdao svoje postojanje i opravdano se nada podrške šire zajednice.