Arhive kategorije: Ekologija

Čistoća je pola zdravlja?

Čista Topola ili šta to znači?

Agencija za lokalni razvoj Gradiška je u septembru 2008. godine započela realizaciju projekta Eko – Gradiška, sa ciljem da promoviše ekološki način ponašanja među građanima i realizuje edukacije vezane za zaštitu životne sredine.Promotivnom kampanjom je predviđeno senzibiliziranje javnosti o problemima koji se javljaju kao posljedica neodgovornog ponašanja građana prema životnoj sredini, sa mogućim mehanizmima kojim bi se moglo djelovati  na svijest građana kod rješavanja ekoloških problema.

Danas je 2012 godina i nadam se da je akcija obuhvatala i MZ Nova Topola kao sastavnog dijela Opštine, jer obično znamo da se ideje i akcije odprilike odnose samo na Gradišku kao grad, a ostali dijelovi obično ostanu tamo gdje su i do sada bili. Kao građanin Topole, nadam se da se smijem zvati građaninom, prošetam, a šetnja je hodanje na svojim vlastitim nogama da pogledam kakvo je stanje od najavljene akcije i dali je ista uspijela. Dakako vlast ne šeta, a iz auta se manje vidi, pa ne primjeti da situacije nije ništa bolja, nego je svaki dan sve gora, pa su se bacači otpada ohrabrili i ne pogledavaju oko sebe dali ih neko gleda dok odlažu otpad, a najčešće flaše od pive, kese i to najlonske završe kao ukras svugdje oko nas. Mislim da je sva sreća da nemamo park, jer bi zasigurno bio iskorišten kao javni wc ili ti toalet, a predpostaviti je da trenutna vlast to ima u vidu i ne planira u skoroj budućnosti da radi na tome.

Da u Topoli ima i ekoloških problema kao dokaz evo dvije fotografije, mogao sam ih u promjeru 100 metara napraviti stotinjak, ali računam da će se organi MZ sada podsjetiti zašto su tu i prošetati malo, radi zdravlja, a i da se lično uvijere i da za primjer ostalima organizovano izađu  i počiste Topolu. Poslije ovoga njihovoga primjera vjerujem da će svakoga topoličanina biti sramota odlagati smeće gdje stignu!

Smeće ili otpad?

Na ulicama Topole se mogu primjetiti hrpe smeća ili otpada. Pa tako ispred ‘Konzuma’ i spomenika poginulim borcima u poslednjem ratu najčešće se mogu primjetiti, flaše najlonske kese i drugi otpadni materijali koje tradicionalno se bacaju gdje se stigne. Pošto se sve više priča o organizovanom prikupljanju otpada, očekujemo da rukovodstvo MZ ineče poznato kao aktivni na rješavanju problema u Topoli riješi i ovaj problem i da se ‘potvrdi’ na ekološkom planu.

EKO GRADIŠKA

Agencija za lokalni razvoj Gradiška je u septembru 2008. godine započela realizaciju projekta Eko – Gradiška, sa ciljem da promoviše ekološki način ponašanja među građanima i realizuje edukacije vezane za zaštitu životne sredine.Promotivnom kampanjom je predviđeno senzibiliziranje javnosti o problemima koji se javljaju kao posljedica neodgovornog ponašanja građana prema životnoj sredini, sa mogućim mehanizmima kojim bi se moglo djelovati  na svijest građana kod rješavanja ekoloških problema.

Projekat je nastavljen kroz obilježavanje Dana planete Zemlje 22.aprila 2009. godine u saradnji sa OŠ „Danilo Borković“ i OŠ „Petar Kočić“ u centru grada.Učenici eko sekcija su putem pripremljenih panoa iskazali svoju spremnost  u aktivnom sudjelovanju i  promociji zdravog načina života, pozitivnom odnosu prema očuvanju prirode i načinu kako se ponašati u skladu sa prirodom u urbanoj sredini.

Nastavak projekta Eko –Gradiška  predviđen je od strane Agencije za lokalni razvoj Gradiška,   programom aktivnosti koji bi se realizovao u budućnosti, u cilju da se edukativna kampanja i podizanje ekološke svijesti podrže u lokalnoj zajednici.

Tekst o Eko Gradišci je tekst preuzet od Alorga, a odnosi se na projekat koji je realizovala ova organizacija, rezultati su vidljivi na svakom koraku u Topoli, valjda zato što ovo nije projekat Eko Topola.  Za malu pomoć vlastima u Topoli i bez projekta, treba postaviti nekoliko kontejnera u što bi se ubacilo smeće. Pošto se pripreme vrše za izbore, evo prilike da se partije natječu ko će više smeća maknuti iz Topole, a pročišćena Topola će znati kome dati glas.