Chatbot

Šta je Chatbot i čemu služi?

Chatbot je kompjuterski program koji vodi razgovor putem auditornih ili tekstualnih metoda. [1] Takvi programi su često dizajnirani da ubedljivo simuliraju kako će se čovjek ponašati kao razgovorni partner, iako od 2019. godine oni daleko ne mogu da prođu Turingov test. Chatboti se obično koriste u sistemima dijaloga za različite praktične svrhe, uključujući uslugu za korisnike ili prikupljanje informacija. Neki chatboti koriste sofisticirane sisteme za obradu prirodnog jezika, ali mnogi jednostavniji pretražuju ključne riječi unutar ulaza, a zatim izvlače odgovor sa najviše podudarnim ključnim riječima ili najsličnijim obrascem iz baze podataka.

Pojam ‘ChatterBot’ prvobitno je skovao Michael Mauldin (tvorac prvog Verbota, Julia) 1994. godine kako bi opisao ove konverzacijske programe. Danas se većini chat-bota pristupa preko virtualnih asistenata, kao što su Google Assistant i Amazon Alexa, putem aplikacija za razmjenu poruka kao što su Facebook Messenger ili WeChat, ili putem aplikacija i web stranica pojedinačnih organizacija. Chatboti se mogu svrstati u kategorije upotrebe kao što su konverzacijska trgovina (e-trgovina putem chat-a), analitika, komunikacija, podrška korisnicima, dizajn, razvojni alati, obrazovanje, zabava, financije, hrana, igre, zdravlje, HR, marketing, vijesti, osobni , produktivnost, kupovinu, društvene, sportske, putne i komunalne usluge.

Danas velika većina visokotehnoloških bankarskih organizacija traži integraciju automatiziranih rješenja zasnovanih na AI, kao što su chatboti u svojim uslugama za korisnike, kako bi pružili bržu i jeftiniju pomoć svojim klijentima koji postaju sve tehnološki zahtjevniji. Posebno, chatboti mogu efikasno voditi dijalog, obično zamjenjujući druge komunikacijske alate kao što su e-pošta, telefon ili SMS. U bankarskom području njihova glavna primjena se odnosi na brzu uslugu za korisnike koja odgovara na uobičajene zahtjeve i transakcijsku podršku.

Nekoliko studija koje su obavile analitičke agencije, kao što su Juniper ili Gartner, pokazuju značajno smanjenje troškova usluga korisnicima, što dovodi do milijardi dolara ekonomije u narednih 10 godina. Gartner predviđa integraciju chatbota do 2020. godine u najmanje 85% svih aplikacija klijenata u službu za korisnike. Juniperova studija najavljuje impresivnu sumu od 8 milijardi dolara koja se godišnje zadržava do 2022. godine zbog upotrebe chatbota.

Komentariši