Crkva svetog Ante Trošelji

Malo o istoriji Poljaka u Trošeljima i ovoj preljepoj crkvi svetog Ante koje je sa nama podijelila Calina Malek
Nakon što su Poljski mještani Trošelja dobili dozvolu za izgradnju crkve, izabrali su vjeće koje će da prikuplja novac za ovu svrhu. Vjeće su činili Mihal Staszkovian,Jan Drozdek i Jozef Zielonka koji je bio rukovodilac i odgovorna osoba za novac. Zbog ove fukcije Jozef Zielonka je dobio u narodu nadimak „Kasijer“.

Novac za izgradnju crkve su prikupljali od mještana i iz okolnih mjesta, a takođe i preko Save u Slavoniji. Jozef Zielonka je jednom prilikom, dok se vraćao iz Slavonije sa konjima i kolima, odlučio da odmori pored Vrbasa i napoji konje. Konje je ispregnuo i pustio da pasu pored rijeke. Kako je dan bio vruć Jozef je odlučio da se okupa u rijeci. Tokom plivanja uhvatio ga je vir i povukao u dubine Vrbasa. Zadnjom svijesnom misli Jozef se krenuo moliti svetog Antu da ga spasi da uspije izgraditi crkvu i vratiti se familiji. Sveti Ante ga je uslišio i Jozef se probudio na sigurnom na obali Vrbasa. Konji su još uvijek pasli travu. Jozef je upregao konje i zahvalan svetom Anti krenuo put Trošelja. U zahvalu za ovo spasenje crkva u Trošeljima dobija svetog Antu za svog zaštitnika. Za prikupljanje novca bilo je potrebno godinu dana 1925-1926 kao i za gradnju. Crkva je bila gotova 1927 godine. Potomci Polljaka koji su živjeli na području Trošelja 2017 godine su darivali crkvi svetog Ante crkveno ruho i oltar sa pripadajući predmetima za služenje Svete mise.

Trenutno je crkva svetog Ante u procesu sanacije i svaki prilog za ovu svrhu je dobro došao. Za više informacija možete se obratiti župniku u Novoj Topoli ili Udruženju Poljaka i prijatelja MAK.