Demokratija ?

Vraćam se na izbor Predsjenika MZ, a razlog je da se pojasne neka dešavanja koja se primjećuju već dugi niz godina i prosto su postala nasledna, a tiče se izbora organa MZ. To je pitanje za vlast nebitno i po običaju oni ništa ne vide tu nejasno.

U partijskom komitetu je odlučeno ko će biti predsjednik MZ i sa tim prijedlogom se došlo pred građane koji su unaprijed znali tko će biti izabran. Izabran je predsjednik, a obrazloženje što nije izabran drugi kandidat koji po mnogima bi trebao biti i izabran je bilo da to mora biti čovjek iz stranke.

I sad da vidimo gdje je tu demokratija. Pozvani su građani na izbor predsjednika, ali predsjednik mora biti iz partije ? Pitanje je šta će građani na takvom izboru, jer su građani i iz ostalih partija i oni koji nisu u partiji ? Neki su to shvatili i otišli sa zbora jer su shvatili o kakvoj demokratiji je riječ. Druga je stvar što u statutu oko izbora nebi trebalo da stoji da se na taj način bira predsjednik, ako stoji pogrešno je? Zašto nebi nezavisni kandidat bio kandidat i partije, dali nama treba čovjek od povjerenja ili poslušnik ? Nije ovdje riječ o izabranom članu partije, nepoznate su mi njegove vještine i vrline, ovdje je riječ o principu. Ovdje je riječ o demokraciji, sve što je napisano bio je način rada u partiji i sistemu koji smo napustili, žudeći za demokracijom.

Šta imamo sada, isto to, doduše postoje tu neke partije koje su navodno u skupštini i njihova politička aktivnost uglavnom se manifestuje tada kada su izbori i onda 4 godine šute ili samo se jave kada treba podržati stavove vladajuće stranke. Iz toga se može zaključiti da je komitet na dijelu.

Demokratski načinom grupa nezadovoljnih odlučila je skupiti potpisi za podršku svome kandidatu, kojeg poznaju svi građani Topole, kontra toj inicijativi moćna stranka je organizovala potpise za svoga izabranoga kandidata, po nekim tvrdnjama čovjek je nepoznat većini stanovništva, ova inicijativa se nada da će moć partije doći do izražaja i potpisima potvrditi svoj izbor. I ovaj portal je stavio isto na glasanje i u ovome trenutku bez obzira na mali broj glasača 17, 14 je protiv a 3 za izabranog predjednika. Rezultat nije relevantan zbog malog broja glasača, ali budi nadu da jednoumlje ipak ne prevladava i da demokratija ima šansu.

Komentariši