Do kraja godine moguće promijeniti porodičnog doktora

Do kraja decembra pacijenti imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa, bez navođenja razloga promjene. Dovoljno je dobiti saglasnost izabranog doktora i time je procedura završena.

ambulanta

U gradiškom Domu zdravlja ističu da tokom prethodnih godina pacijenti nisu često mijenjali svog porodičnog doktora. Uglavnom su to, dodaju, bili sporadični slučajevi. Da su uslugama postojećeg doktora i cijelog tima kome pripadaju većinom zadovoljni, potvrdili su nam i sami pacijenti. Doktora je moguće promijeniti i mimo ovog perioda, ali samo u određenim okolnostima. Još 2011. godine roditeljima je omogućeno da djecu do šest godina evidentiraju kod pedijatra za kojeg se opredijele, odnosno ženama starijim od 15 godina da izaberu svog ginekologa i da kod njega odlaze direktno, bez uputnice. Izbor doktora porodične medicine nije uslovljen mjestom prebivališta, odnosno osiguranici mogu da izaberu porodičnog doktora u bilo kojoj opštini u Republici Srpskoj. Porodičnu medicina u gradiškoj opštini funkcioniše kroz rad 26 timova, od kojih je polovina raspoređena u seoskom području opštine.  U nekim seoskim ambulantama dostupne su stomatološke, laboratorijske i druge usluge. Nedavno je uveden i terenski rad ginekologa. „Naša nastojanja su da primarni nivo zdravstvene azštite što više približimo pacijentima na selu“, kažu u gradiškom Domu zdravlja.

Info+

Komentariši