Dom imao rok 3 mjeseca za adaptaciju

24.08.2018. god. potpisan ugovor o adaptaciji doma u Novoj Topoli i tadašnji Načelnik reče: ” da je rok za završetak radova 90 dana, te da je u planu sanacija krova, vanjski i unutrašnji građevinski radovi, a projektom je planirana i sanacija svlačionica fudbalskog kluba “Lijevče” koja se nalaze u sklopu Doma kulture.”

Danas poslije 9 mjeseci dom još uvijek nije u funkciji, niti će biti tako brzo, a najvjerovatnije neće ni do slijedećih izbora? Biti će to opet velika priča o ulaganju i kulturi. Sa kakvim stručnjacima imamo posla moglo bi to prerasti u dugoročnu priču, sličnu nekima drugima?

Staze su napravili, istina donose više bodova nego kultura, kome ona treba, a i nas je sve manje, fokus treba prebaciti na kanalizaciju jer donosi dugoročno velike mogućnosti političkog angažmana i ubiranje poena barem za 3 izborna ciklusa, a i Calzedonia napreduje i trebala bi po najavi Gradonačelnika da bude u julu gotova i zaposli 500 radnika.

Komentariši