Društvena uloga intelektualaca

U Kulturnom centru Gradiška večeras je održana manifestacija  „Književni četvrtak“ na temu „Društvena uloga intelektualaca“ o kojoj je govorio prof. dr Miodrag  Živanović.

Profesor Miodrag Živanović je rekao da se intelektualci u svakom vemenu uzimaju za poseban sloj društva, međutim on smatra da to nije tačno jer biti intelektualac znači imati viziju i misliti i živjeti izvan onoga što se trenutno događa.

„Nažalost to se danas dešava jako rijetko, jer intelektualci često znaju odigrati nečasne uloge u vremenu konflikata i turbulencija u životu i zbog toga ne cijenim taj sloj ljudi“, ističe Živanović.

On je dodao da taj sloj intelektualca ima dvije osnovne osobine, poltronstvo i konformizam, te da su oni uvijek pri vlastima a da su rijeđe borci protiv stvaralaštva i promjena.

Živanović se osvrnuo na pojavu poluintelektualaca koji su po njemu „polu ljudi“ koji često čine ne samo djela nego i zlodjela, uglavnom oni prestavljaju jedna teg oko vrata svima onima koji bi htjeli da mjenjaju ovaj život i da ga načine prema ljudskim vrijednostima.

„Nažalost negativna uloga intelektualaca je dominantnija i ima veći domet, prava borba protiv toga je veoma teška i meta te borbe je teško uhvatljiva a odnosi  se na pravljenje ličnosti odnosno inteletualaca koje će moći da stave prave vrijednosti u prvi plan“, zaključio je Živanović.

Pored profesora Živanovića o ovoj temi pričao je književnik Rado Dimitrijević.

radio gradiska