Eco-patrole?

Kao mnogo puta do sada se potvrdilo da red se može postići primjenom propisa i angažmanom onih kojima je stalo.

Naime još jednom smo svjedoci bacanja uginulih životinja u majdan koji bi trebao da je primjer ko smo i šta smo i čemu stremimo.

Ako hoćemo da riješimo problem onda se moraju osnovati Eco patrole od onih kojima je stalo, Komunalna policija nema želje da se time bavi, zakoni i propisi služe da se pokazuju EU kod prošenja donatorskih sredstava.

Kako Eco patrole funkcionišu može se vidjeti kod onih koji to rade i imaju uspjeh, da li smo mi spremni na to?