Pesticidi

Nužan uvjet efikasnosti pesticida je njihova biološka aktivnost, tj. oni moraju biti otrovni za tzv. štetnike. To znači i da su oni u većoj ili manjoj mjeri otrovni i za ostale životinje, ljude i biljke te da su štetni za okoliš.

pesticidi

Među štetnim posljedicama dugotrajne izloženosti pesticidima posebno mjesto zauzimaju različite vrste karcinoma (leukemija, limfom te rak mozga, bubrega, dojki, prostate, gušterače, jetra, pluća i kože), neurološke bolesti (Parkinsonova bolest te demencija), reproduktivne bolesti, neplodnost (naročito u muškaraca), depresija, dermatitis i dijabetes. Također je i čitav niz bolesti životinja i biljaka te nepovratnih devastacija okoliša povezan s primjenom otrovnih kemikalija u ulozi pesticida. Zato je poznavanje potencijalnih štetnih utjecaja pesticida stvar javnog zdravstva. Od presudne je važnosti za svaku politiku kontrole pesticida primjena načela predostrožnosti, tj. sve pesticide treba pomno ispitati prije njihova puštanja na tržište, na svim razinama im treba pristupati s velikim oprezom i trebamo ih koristiti strogo poštujući upute. Osim toga, treba povećati kapacitet ovlaštenih laboratorija. Također, pesticide treba kategorizirati vodeći računa o stupnju štetnosti te za svaki pojedinačni pesticid odrediti njegovu dostupnost. Educiranost javnosti je na vrlo niskoj razini, što često dovodi do primjene neopravdano velikih količina vrlo otrovnih pesticida. Posljedično, time se ugrožava zdravlje pa i ljudski životi, prekomjerno se zagađuju prehrambeni proizvodi, ali i tlo i podzemne vode.

Komentariši

Sami pali, sami se porobili.