EU za biznis

Od idućeg mjeseca počeće objavljivanje javnih poziva za grantove unutar programa Evropske unije “EU za biznis” /EU4BUSINESS/, vrijednog 30 miliona evra, najavio je rukovodilac ovog programa Nils Vecel /Nils Wetzel/.

“U martu će biti objavljen javni poziv za mala i srednja preduzeća, u aprilu za turizam, u junu za izvozno orijentisana preduzeća i u oktobru za ruralni razvoj. Postoji i dio koji se odnosi na podršku javnom sektoru da se pripremi za upravljanje sredstvima iz fondova EU“, rekao je Vecel.

Pozivi će se odnositi na partnerstva, a svako partnerstvo mora biti između javnog i privatnog sektora. Aplikanti mogu učestvovati u više poziva. U određenim pozivima finansiraće se samo određene regije, ali aplikant ne mora biti iz tih određenih regija.

“Za turizam imamo 1,5 milion evra odnosno po 300.000 evra za pet partnerstava, za izvoznički sektoru tri miliona evra odnosno po 300.000 evra za deset partnerstava, te 1,5 milion evra za mala i srednja preduzeća odnosno po 100.000 evra za 15 kompanija”, precizirao je Vecel.

Prema njegovim riječima, inovativnost je ključ razvoja i rasta malih i srednjih preduzeća i najčešće se pod tim podrazumijevaju patenti, ali je u BiH situacija nešto drugačija.

“Ovdje u BiH pod inovativnosti se podrazumijevaju korjenite promjene u organizacionim strukturama firmi, unapređenje proizvodnih procesa i prelazak na marketinški orijentisano poslovanje“, rekao je Vecel predstavljajući ovaj program u Prijedoru.

“Na jednoj strani obezbjeđujemo fondove kompanijama koje žele inovaciju, a na drugoj subjektima koje im mogu ponuditi tu inovaciju. Mi ćemo obezbijediti sredstva, a uključeni subjekti znanja i vještine”, naveo je Vecel.

On je pojasnio da bi jedan od primjera inovativnosti mogao biti prelazak sa “papirnog” na elektronsko poslovanje u oblasti nabavki, gdje bi se mogla uključiti kompanija koja želi takvu inovaciju i IT kompanija koja joj može obezbijediti softver za to.

Program “EU za biznis” realizuje se do 2022. godine. Osim EU, finansijeri su i UNDP, njemački GIZ i Međunarodna organizacija rada /ILO/.