FZO RS ODREĐUJE VISINU PARTICIPACIJE ZA DOMOVE ZDRAVLJA

Participacija koju građani plaćaju prilikom pregleda kod ljekara podrazumijeva lično učešće građana u troškovima zdravstvene zaštite, rekla je pomoćnik direktora u Domu zdravlja Gradiška, dr Vesna Kovačević.

Kovačevićeva je istakla da Fond zdravstvenog osiguranja RS određuje za koje usluge će zdravstvena ustanova naplaćivati participaciju i u kom iznosu. Ona je navela da je cijena participacije u Domu zdravlja Gradiška za svaku uslugu različita i da su određene tri kategorije pacijenata koji su oslobođeni plaćanja participacije na osnovu oboljenja, stanja i statusa. U prvu kategoriju ubrajaju se pacijenti koji dolaze na preventivni pregled, na pregled i savjetovanje u svrhu planiranja porodice, pregled i liječenja bolesti usta i zuba žena u vezi sa trudnoćom, za vrijeme trajanja materinstva do 12 mjeseci poslije poroda, za blizanačku trudnoću i svako treće i naredno dijete u trajanju od 18 mjeseci. To su pregledi i liječenja lica sa urođenim ili stečenim deformitetom vilice, vantjelesna oplodnja, pregledi i liječenja u vezi sa zaraznim bolestima za koje je zakonom predviđeno sprovođenje mjera za sprječavanje njihovog širenja, te pregledi i liječenja rehabilitacije zbog profesionalnih oboljenja, pojasnila je doktor Kovačević. Ona je istakla da se u drugu kategoriju ubrajaju lica koja ne plaćaju participaciju na osnovu oboljenja, ali samo ako imaju preglede u vezi tih oboljenja: malignih bolesti, dijabetes mellitusa, hemofilije, epilepsije, progresivnih mišićnih oboljenja, cerebralne paralize, multiple skleroze, nepravilnog razvoja kostiju i hrskavice, mentalnih i drugih oboljenja. U treću kategoriju, prema riječima Kovačevićeve, ubrajaju se lica koja su zbog svog statusa oslobođena plaćanja participacije, bez obzira na oboljenje, a to su : djeca do 15 godina života, lica starija od 65 godina, korisnici lične i porodične invalidnine, slijepa lica prve i druge kategorije, dobrovoljni davaoci koji su dali krv deset i više puta ili da od posljednjeg davanja krvi nije proteklo više od godinu dana, zatim korisnici stalne novčane pomoći, lica smještena u ustanove socijalne zaštite i penzioneri sa najnižom penzijom u RS. Kovačevićeva je podsjetila da je u toku redovna godišnja registracija i preregistracija pacijenata u timovima porodične medicine u Domu zdravlja Gradiška i pozvala sve koji to nisu uradili da do kraja godine registruju djecu kod pedijatara, a žene starije od 15 godina da se registruju kod ginekologa kako bi mogli ostvariti zdravstvenu zaštitu.

(radio gradiska)

Komentariši