GRADIŠKA DOBILA 120 NOVIH KONTEJNERA

U komunalno preduzeće ”Gradska čistoća” Gradiška stiglo je 120 novih kontejnera koji će tokom narednog mjeseca biti raspoređeni na više od 30 lokacija u gradu.

Direktor “Gradske čistoće “, Goran Bijelić rekao je da je riječ o kontejnerima namijenjenim za reciklažni i mješani komunalni otpad. Bijelić je pojasnio da će stari kontejneri  za mješani komunalni otpad biti zamijenjeni novim pored kojih će na svih 30 lokacija biti postavljeni kontejneri za PET ambalažu i papir. On je istakao da je nabavka kontejnera realizovana u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine RS, koji  je gradiškoj Čistoći, na osnovu Projekta “ Reciklažno dvorište”, doznačio 30.000 KM. Ukupna vrijednost ovog projekta je 50. 000 KM, što znači da učešće opštine Gradiška i preduzeća” Gradska čistoća”  iznosi po 10.000 KM.

Sva sreća da se Topola tretira kao selendra pa ne treba voditi brigu o čistoći, nego samo o broju glasova. Nekada se makar glumilo da je nekome stalo, ali ni to nije potrebno više, dosta nam je slagati o tome da neko brine o njoj. Da nisu izbori ubrzo?

Komentariši