Imenovani načelnici opštinskih odjeljenja

Odbornici Skupštine opštine Gradiška usvojili su danas Nacrt budžeta za 2017. godinu u iznosu od 24 miliona KM, kao i Nacrt budžeta za ovu godinu.

Budžet za 2017. godinu u odnosu na procjenu izvršenja budžeta za 2016. godinu manji je za 140.000 KM.

U budžetskom okviru u 2016. godini sadržana i neutrošena namjenska sredstva u iznosu od 1,9 miliona maraka (dobijenih sa viših novoa vlasti), što znači da je za toliki iznos manji nacrt budžeta za 2016. godinu, a isti iznosi 22.159.000 KM, što znači da je realni budžetski okvir za 2017. godinu veći za 8.33 odsto.

Načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić rekao je da je Nacrt budžeta za 2016. godinu morao da bude usvojen, jer je, zbog blokade lokalnog parlamenta, budžetski okvir za ovu godinu donio sud u skladu sa izvršenjem budžeta u 2015. godini.

Adžić je istakao je Nacrt budžeta za 2017. godinu kreiran da bude realan, razvojni i socijalni, te da se ostvare uštede.

Odbornici su usvojili odluke o smanjenju plata opštinskih funkcionera za deset odsto, odborničkih naknadama sa 540 na 460 KM, te smanjenje izdataka za političke organizacije sa 90.000 na 60.000 KM, čime će u budžetu biti ostvarena ušteda od 102.000 KM.

Adžić kaže da će sredstava ostvarena ovim uštedama biti usmjerena na povećanje stavke za pomoć Udruženju penzionera, dok je 65.000 KM predviđeno za finansiranje participacije za zadravstvenu zaštitu penzionerima mlađim od 65 godina.

Odbornici su usvojili prijedlog Akcionog plana jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije sa fokusom na raseljena lica i povratnike za 2016. i 2017. godinu, te prijedlog odluke o prihvatanju grantovskih sredstava Evropske komisije po projektu “Vodovod i kanalizacija” za sufinansiranje projekta dogradnje sistema za otpadne vode i vodosnabdijevanje.

Usvojeni su i prijedlozi odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u okviru Regulacionog plana “Agroindustrijska zona” Nova Topola.

Na današnjoj sjednici razrješeni su dosadašni načelnici odjeljenja Opštinske uprave i imenovani vršioci dužnosti, a razrješeni su stari i imenovani novi direktori, upravni i nadzorni odbori pojedinih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština Gradiška.

Usvojen je prijedlog rješenja o utvrđivanju liste stručnjaka za prijem službenika u Opštinskoj upravi, te imenovani članovi stalnih radnih tijela Skupštine opštine Gradiška.

RAZREŠENJA I IMENOVANJA

Na današnjoj sjednici Skupštine opštine razrješeni su dosadašnji načelnici odjeljenja Opštinske uprave i imenovani vršioci dužnosti.

Imenovani su, Dragana Ilić /SNSD/ za v.d. načelnika Službe načelnika opštine, za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije Siniša Adžić /Izvorna SDS/, za Prostorno uređenje i građenje Saša Subotić /DNS/, Komunalne i stambene poslove Branislav Savić /SNSD/, Društvene djelatnosti  Davor Glišić /DNS/, Opštu upravu Vlado Sladojević /SNSD/, Boračko – invalidsku zaštitu Radomir Pjanić /Izvorna SDS/, Privredu i poljoprivredu Branko Stojnić /SP/, Odjeljenja za ekonomski razvoj Igor Marčeta /SNSD/ i Odjeljenja za inspekcije Goran Sember /SNSD/.

Usvojena su razrješenja i imenovanja pojedinih direktora, Upravnih i Nadzornih odbora preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština Gradiška.

Za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja imenovan je Tihomir Mihajlović /Izvorna SDS/, v.d. direktora Apoteke Gradiška Svjetlana Kovačević /Izvorna SDS/, v.d. direktora Centra za socijalni rad Rade Cumbo /SNSD/, a za v.d. direktora Predškolske ustanove „Lepa Radić“ imenovana je Suzana Ivaštanin /DNS/.

Imenovani su članovi 17 stalnih radnih tijela Skupštine opštine Gradiška i usvojen je Prijedlog Rješenja o utvrđivanju liste stručnjaka za prijem službenika u Opštinskoj upravi.

Komentariši