Javna rasprava o regulacionom planu

Sinoć je u OŠ “Petar Kočić” u Novoj Topoli održana javna raprava o Nacrtu Regulacionog plana “Nova Topola – Istok” i Nacrta Regulacionog plana “Nova Topola – Zapad”. Ova dva regulaciona plana dati su na uvid svim mještanima Nove Topole u period od 12. septembra do 14. oktobra 2019. godine i mogu se pogledati u prostorijama Gradske uprave Gradiška, prostorijama Mjesne zajednice Nova Topola te u prostorijama nosioca izrade planova.

Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i građenje Saša Subotić je rekao da je gradska uprava  krajem 2016.   godine usvojila urbanistički plan za naseljeno mjesto Nova Topola a potom krenula u izradu ova dva dokumeta.

“Obuhvat Nove Topole podjeljen je u dva dijela na istok i zapad odnosno u dva regulaciona plana iz praktičnih razloga  jer bi jedan planski dokument imao jako veliki obuhvat i bilo bi ga jako teško sagledati pogotovo kada se  to prebaci u grafičku formu”, istakao je Subotić.

Subotić je dodao da procedura izrade regulacionog plana podrazumjeva da se građani, vlasnici privatnih objekata, pravna lica i svi drugi koji žive na prostoru Nove Topole upoznaju sa nacrtom regulacionog plana kako bi mogli da daju svoje mišljenje na predložena rješenja.

Nešto su rekli i učesnici skupa zbog kojih je i održan skup. Ne razmišljajući previše o planu ipak bih se složio sa nekim da je potpun promašaj kružni tok koji se planira, jer jednostavno nema prostora da se napravi.

Kružni tok bi napravio taj dio potpuno ne funkcionalnim i mrtvim. Pokazalo se da se nije razmišljalo o svim aspektima funkcionisanja u kružnom toku i oko njega, osim jednog aspekta da se nekome ta ideja svidjela. Lićno sam sklon ideji da se preispitaju rješenja za Raskršće i da se dadne šansa i razumu.

Komentariši