Javni Poziv

JAVNI POZIV za sva zainteresovana lica na javnu raspravu o izloženim nacrtima regulacionih planova (Nacrt Regulacionog plana “Nova Topola – Istok” i Nacrt Regulacionog plana “Nova Topola – Zapad”)

GRADSKA UPRAVA GRADA GRADIŠKA

J A V N I P O Z I V

Skupština grada Gradiška je usvojila Odluku o izlaganju Nacrta Regulacionog plana “Nova Topola – Istok” i Nacrta Regulacionog plana “Nova Topola – Zapad” na javni uvid u periodu od 12. septembra do 14. oktobra 2019. godine. Navedeni planovi su izloženi na javni uvid u prostorijama Gradske uprave Gradiška, prostorijama Mjesne zajednice Nova Topola i u prostorijama nosioca izrade plana.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da dođu na javnu raspravu o izloženim nacrtima regulacionih planova koja će se održati, dana 07.10.2019. godine (ponedjeljak) u prostorijama Osnovne škole “Petar Kočić” u Novoj Topoli sa početkom u 19.00 časova

Komentariši