Kako zaraditi u N. Topoli ?


Kriza koja je u Novoj Topoli nastala promjenom političkog sistema devedestih godina prošlog vijeka i produbljena ratnim događanjima stvorila je novi način privređivanja. Došle su nove generacije bizmismena sa novim pristupom poslovanju. Kako se to radi, uglavnom postoji nekoliko načina kako do uspjeha. Jedan od načina kojeg smo svjedoci ovih dana je da se bavite poljoprivredom na način kakoje to uradio Pero Dukić privrednik iz Nove Topole, koji je poznata po tome što je morao ispeći vola za članove SNSD, pošto je imao nesporazum sa njima i poručeno mu je da je pečen vol primjerena cijena za izmirenje. Dali je taj vol metafora ili je stvarno pečen? Neki se kunu da je zaista pečen i da nije bilo primjedbi na kvalitetu pečenja, nisam uspio saznati koje se pivo tada točilo, obično se ne pati od patriotizma kad je pivo u pitanju tako da i marka je morala biti vrhunska.

Da ostavimo ono o čemu se pričalo, ključno je da sada nije Pero bizmismen na crnoj listi i da može koristiti nedorasli sistem i posijati suncokret na mjestu gdje je predviđena “Agroindustrijska zona” u Novoj Topoli i za to dobiti podsticaj. Ne ulazeći u to dali je namjera bila očita da se dobiju pare za suncokret koji je imao malo šanse da uspije, pošto opšte poznata stvar da u Lijevče polju skoro ništa više ne uspijeva ako se ne navodnjava i da je PIK “Mladen Stojanović” uložio ogromna sredstva da bi navodnjavao njive na kojima je nešto sijao. Za taj dio zemlje nije predviđeno navodnjavanje i uglavnom se sijale kulture koje su dospijevale početkom ljeta tako da suša nije mogla utjecati na rod.

Ovih dana bili smo svjedoci da je kombajn ušao u njivu suncokreta i pokosio ono što je izgledalo na suncokret. Vidjelo se i okom nestručnjaka da je suša učinila svoje i da od roda nema ništa. Navodno Pero izjavljuje “Šta me briga važno da sam dobio podsticaj i da sam ja to već naplatio”?

Dali je Pero išao svjesno na dobivanje sredstava iz proračuna i svjestan da najvjerovatnije neće biti prinosa bez navodnjavanja ili je imao dobru namjeru, ali eto desilo se, prirodom se na vlada? Promovisan je jedan metod na koji se može nešto i zaraditi, a da te ne interesuju dali ćeš ispuniti preuzetu obavezu za koji si dobio podsticaj, pošto drugu stranu ne interesuje dali si ispunio sve uslove da ta proizvodnja i uspije? Slučaj nije usamljen, već se desilo sa još nekim kulturama, ali prevladava stav da se eto Pero samo snašao, a vremena su takva da se treba snaći.