Kanal bez vode!

Kanal, koji smo poznavali više ne postoji, izgubio je svoju funkciju, a bila je da se podsjetimo  da odvodi višak  vode u Vrbas kada se u proljeće topi snijeg, a ljeti iz njega navodnjavaju njive. Sjetićemo se i da je u kanalu bilo vode preko čitavoga ljeta i da smo mi dijeca odlazili na kupanje pa čak i da su se ribe pecale ili hvatale sa sepetima. Sjetićemo se da smo i vodu pili iz njega sa izvora koji su se mogli pronaći.

Svakoga proljeća kanal je bio pun vode, a često i premalen da primi svu vodu i povremeno izlijevao, a danas? Stiglo je proljeće, snijega je bilo u izobilju i na Kozari i u Lijevču, došlo i toplije vrijeme i snijeg se istopio, a voda koju smo očekivali? Nema je, nema vode, a kako i zašto je nema kada je uvijek bila sa proljećem tu. Govori se o tome u Topoli i okolini da  sa početkom iskopavanja majdana polako nestajalo i vode, tako da prije 2-3 mjeseca okolna sela su ostala bez vode, a sad i naš kanal, što bi trebalo da nas zabrine. Zaključak je, ako smo imali vodu prije majdenizacije Lijevča, a poslije iskopanih silnih kubika za potrbe autoputa vode nemamo da su krivci za nedostatk vode poznati.

Šta nas očekuje u narednom periodu, u kolikoj su mjeri poremećeni tokovi, a zahvaljujući majdanima nitko nezna ništa. Ono što znamo da kanal i prostor oko kanala i majdani služe za bacanje uginulih životinja i pražnjenje septičkih jama, što je inače postala tako normalna pojava da se nitko i ne skriva dok to radi.

Ovo pitanje nameće i jedno drugo, pitanje odgovornosti, naše, a i onih koje smo izabrali da nas zaštite od samovolje ljudi koji samo misle na profit, a ne i na životnu okolinu koju uništavaju, a da, oni nisu odavde pa ih se to i ne tiče! Zato mi jesmo i od nas zavisi dali ćemo i mi moći ovdje živjeti i vrijeme je da upitamo naše lokalne vlasti šta čine da nas zaštite. Možda je došlo vrijeme da svako sa sobom raščisti i da kaže da nije uredu to što radimo, dok nije kasno?

Komentariši