Liječenje za sve, bez obzira na ovjerenu knjižicu?

 

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić rekao je danas u Gradiški da u situaciji kao što je nemogućnost ovjere zdravstvenih knjižica radnika “Željeznica Republike Srpske” zdravstvene ustanove moraju da podnesu taj teret, jer moraju da omoguće liječenje svim građanima bez obzira na to da li imaju ovjerenu ili neovjerenu knjižicu.

Naravno da ovu tvrdnju ne treba provjeravati jer nije istinita ili se to još zove i laž. Ne možete se liječiti na teret zdravstva bez ovjerene knjižice, jer Fond zdravstva služi da se pod svaku cijenu ako je to moguće spriječite da dobijete pravo na liječenje.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske razgovarao je sa vršiocem družnosti direktora Opšte bolnice Gradiška Mirkom Manojlovićem o mogućim mjerama da ta bolnica obavlja preglede i liječenja koja se trenutno obavljaju u Srbiji, te da sredstava za te namjene ostanu u Gradišci i Srpskoj.

Šta ovo znači?

Znači da će vas neko liječiti ovdje, a to će značiti da to liječenje za koje do sada nisu imali uslove odjednom postoje. Vladalo je mišljenje da se u Srbiju šalju pacijenti kojima ovdje se više ne može pomoći i da im je šansa u ustanovama koje su dokazano uspješnije. Prije bi se reklo da je razlog ušteda bez obzira na rezultate liječenja, a ne briga o bolesnima?

“Shvatio sam da novi menadžment Bolnice može to da uradi i da na taj način i uz racionalizaciju troškova može da obezbijedi nedostajući dio sradstava”, rakao je Bogdanić.