GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Nova Topola je smještena u centralnom dijelu Lijevča polja. Leži na 45s sjeverne geografske širine i 17s istočne geografske širine. Apsolutnanadmorska visina za naselje i okolinu je u prosjeku 100 m. Nova Topola je udaljena 12 km od riječkih tokova rijeke Save i Vrbasa.

Ovakav geografski položaj omogućava joj da u privrednom smislu gravitira prema većim centrima (Banja Luka, Jajce, Zagreb, Beograd. Kroz Novu topolu prolazi izuzetno važan put prema Jadranu i preko Bos. Gradiške priključak na autoput, a preko njega Istočnu i Zapadnu Europu.

U privrednom, kulturnom i prosvjetnom pogledu Topoli su okrenuta brojna sela: Rovine, Krajišnik, Trošelji, Rogolji, Elezagići, Berek, Romanovci, Mašići, Seferovci, Vakuf, Gornji i Donji Karajzovci, Petrovo Selo, Kočićevo, Vilusi i Cerovljani.

 

Komentariši

Sami pali, sami se porobili.