Poljaci u Lijevče polju

stamhuis1Poljaci su počeli naseljavati BiH u vrijeme austrougarske vladavine. Dolazili su iz Galicije (pokrajina koja se danas jednim dijelom nalazi u Poljskoj, a drugim u Ukrajini), a naseljavali ravničarske krajeve Lijevča polja i Posavine.Postojale su dvije grupe poljskih doseljenika: jednu grupu su činili Poljaci koji su govorili poljski jezik i bili su katolici, a drugu Ukrajinci sa ukrajinskim jezikom i unijatskom vjerom.Naselili su krajeve oko Dervente, Prnjavora, Bosanske Gradiške, Banja Luke, Bosanskog Novog i Prijedora. Prema popisu stanovništva iz 1910. godine, Poljaka je u BiH bilo 10.975, a bili su organizirani u 12 zemljoradničkih kolonija. Poljski doseljenici oko Topole su naseljavani u selima Karajzovci i Trošelji gdje je bilo mješovito srpsko-poljsko stanovništvo i Novi Martinac, Gumjera i Grabašnica gdje je bilo isključivo poljsko stanovništvo sa 2213 članova,  Rakovac i Kunovac sa 1438, Devetina sa 482, Gajevi sa 76, Stara Dubrava sa 374, Kokorski lug sa 86članova. U kotaru Bos. Gradiša: Miljevačka Kozara sa 134, Čelinovac sa 190, Donjim Bakincima 265, Gornjim Bakincima 278 duša, dok je u srpskim selima Bukvik i Cerovljani bilo 253 Poljaka.

Nakon rata, vlada Poljske je pozvala sve Poljake koji su se nalazili van domovine na povratak, te su Poljaci na svom Kongresu 1945. godine donijeli i odluku o tome te obavijestili SFRJ da se se vraćaju u svoju matičnu zemlju. Uz dozvolu obje strane, Poljaci su odredili Donju Šleziju za mjesto svog povratka u Poljsku, te su nakon toga uslijedila velika iseljavanja Poljaka. Odmah nakon rata, 1948. godine, u BiH bilo 1.386, godine 1953. broj se smanjio na 1.161, a 1961. godine iznosio je svega 801. Broj Poljaka u BiH nastavio se i dalje naglo smanjivati, pa je 1991. godine bilo ukupno 526 Poljaka.

Marija Dombrovska o Poljacima u Bosni (ovdje)

Komentariši

Sami pali, sami se porobili.