KLIMATSKE ODLIKE I HIDROGRADNJA

Nova Topola sa okolinom ima klimu umjereno kontinentalnog tipa. Ljeta sa vrlo topla, kada je maksimalna vrijednost u prosjeku iznad 23C. Najtopliji mjesec je jul, a najhladniji januar.

Prosječna količina padavima iznosi 865 mm. Najviše padavina ima u jesen (272), a najmanje zimi (174mm). Sekundarni minimum je u maju, a vrlo sušni su juli i august.

Kroz naselje ne protiče ni jedna rijeka. Nekada sa zapadne strane su proticale rijeke, pritoke Save, Osorna, Borna i Jurkovica, a sa istočne rukavci Vrbasa-Aržaba sa pritokom Ljevčanicom. Ove rijeke su često plavile okolno zrmljište i zato su 1899. počeli prvi melioracioni radovi, koji su trajali do 1910. godine. Na taj su način izgrađeni nasipi oko Jurkovice, Borne i Osorne i produbljeno korito Ljevčanice. Pošto je to bila samo djelomična regulcija, pristupilo se 1954. god. sistematsjim radovima za osvodnjavanje ovog područija. Tako je Jurkovica svedena kanalom u Jablanica, Osorna i Borna kanalom, preko postojećeg kanala Ljevčanice u Vrbas.

 

Komentariši

Sami pali, sami se porobili.