Na današnji dan:Rođendan Windhorsta

Na današnji dan 24.10.1879. kupovinom zemlje za svoju naseobinu njemački kolonisti su dali naselju ime Windhorst

Ovaj dan svakako je dan kada je počela da nastaje istorija Nove Topole. Da ste danas pitali bilo koga u Topoli šta je značajno se desilo za Topolu na današnji dan ne bi dobili odgovor jer niko ne zna taj podatak.  Ovo je istorijska činjenica koju treba poštovati, jer kako svako mjesto ima istoriju tako i Topola ima pravo na svoju.

screenshot-at-2016-09-22-20-23-35

Svijest o tome da je Topola kroz svoju istoriju od osnivanja bila veoma razvijena u svakom pogledu i bila baza za razvoj ostalog dijela Lijevča polja i šire do 1940. pa i naročito poslije 1945. nosilac privrednog razvoja čitavog ovog kraja.

Danas, kada nismo ni u kakvim planovima vlasti, danas kad smo interesantni samo kao zbir od 2500 glasača treba da smo svjesni vremena nastanka, doprinosa koji su tadašnji građani Windhorsta – Topole dali u razvoju čitavog kraja. Činjenici da se jedan brend “Trapist” sir radio i u Topoli, da je imala proizvodnju bicikla, tri mlina, tri škole i mnoge druge sadržaje što bi trebalo istražiti.

screenshot-at-2016-09-22-20-28-10
Učenici iz Windhorsta

Danas recimo u “Zavičajnom muzeju” osim fotografije fudbalskog kluba “Windhorst”  20-ih godina prošlog stoljeća nema nikakvih podataka ili barem ne vidljivih. Ta fotografija kao i monografija od prije 40 godina dokazuje da Topoli to treba.

Komentariši