Na „Farmlandu“ nema nijedne od blizu 600 junica koje im je dala RS!

Govedarska farma „Farmland“ iz Nove Topole nema nijedno grlo koje bi, prema ugovoru koji je potpisala sa Robnim rezervama RS, mogla da vrati ovom javnom preduzeću, otkrila je Glavna služba za reviziju javnog sektora RS.

Revizori su u kontroli javnog preduzeća „Robne rezerve“, čije su poslovanje negativno ocijenili, otkrili niz propusta, a oni se u značajnoj mjeri odnose na poslovni odnos sa „Farmlandom“.

„Preduzeće „Farmland“ nije ispoštovalo ugovorne odredbe i nema na raspolaganju broj i kvalitet grla koje bi po ugovoru trebalo imati i isporučiti Robnim rezervama po isteku ugovora. Prema nalazu selekcionog tima, koji je formiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, kod „Farmlanda“ se nalazi određen broj grla koja se vode kao vlasništvo preduzeća, ali ne ispunjavaju uslove propisane ugovorom, koji se tiču kvaliteta i karakteristika“, navedeno je u izvještaju.

Istaknuto je i da ugovorom iz 2009. godine, koji je potpisala tadašnja Direkcija za robne rezerve, a čiji su nasljednik Robne rezerve, nije precizno definisano na koji način će se dijeliti podmladak steonih junica, odnosno nije donesen pravilnik kojim bi to pitanje bilo definisano, zbog čega Robne rezerve i nisu mogle raspolagati ovim grlima.

S obzirom na to da je polovinom prošle godine ugovor između ova dva preduzeća istekao, „Farmland“ je zatražio njegovo produženje na godinu dana uz obrazloženje da je potrebno riješiti sporna pitanja, između ostalih, i pitanje podjele podmlatka, na šta je Vlada RS dala saglasnost.

Robne rezerve su u martu ove godine od Ministarstva poljoprivrede zatražile pomoć prilikom utvrđivanja grla koje im „Farmland“ treba vratiti.

„Ministarstvo je Robnim rezervama početkom aprila dostavilo akt u kojem je navedeno da ovo preduzeće potražuje 581 grlo steonih junica, od čega 81 grlo steonih junica na ime nepreuzetog podmlatka, za vrijeme trajanja ugovorenog odnosa“, istaknuto je u izvještaju.Takođe, Robne rezerve su uporedo angažovale i ovlaštenu firmu “Jugoinspekt cargo control” kako bi utvrdila tačan broj njihove biološke imovine kod “Farmlanda”. Ta firma je utvrdila čak i veću brojku od Ministarstva, i to 596 grla, od čega 96 grla steonih junica na ime nepreuzetog podmlatka.

Nakon toga je formiran i stručni tim koji je utvrdio da „Farmland“ tih junica i nema.

“Farmland” osigurao junice samo na godinu dana

Revizori su otkrili i da je „Farmland“ je u skladu sa odredbama ugovora osigurao steone junice samo u periodu od jula 2010 do jula 2011. godine.

„Robne rezerve su krajem septembra ove godine podnijele zahtjev UniCredit banci za naplatu mjenica preduzeća „Farmland“ u iznosu od 2,15 miliona KM koje su izdate kao instrumenti obezbjeđenja ugovora“, ističe se u izvještaju.

Revizori su istakli da Robne rezerve nisu definisale i uspostavile kontrolne postupke i procedure, kojima bi se u toku trajanja ugovora o poslovnoj saradnji omogućila kontrola nad osnovnim stadom, kao i raspolaganje sa podmlatkom, što je imalo za posljedicu nemogućnost utvrđivanja vlasništva, promjena na osnovnom stadu i stvarnog stanja biološke imovine preduzeća.

„S tim u vezi nisu dokumentovane kontrolne aktivnosti u cilju zaštite interesa i imovine preduzeća, koja je po osnovu ugovora data preduzeću „Farmland“ a, što je u suprotnosti sa Zakonom o robnim rezervama“, istaknuto je u izvještaju.

Nekadašnja Direkcija za robne rezerve RS je, na osnovu zaključka Vlade RS, 2009. godine sa „Farmlandom“ zaključila ugovor o poslovnoj saradnji na osnovu kojeg je predviđena nabavka i čuvanje 1.000 grla.

Direkcija nabavila 500 steonih junica koje je platila 2,1 miliona KM, a „Farmland“ se obavezao da će svake godine Direkciji isporučiti podmladak i to 90 grla muške i 90 grla ženske teladi (što je utvrđeno na osnovu ugovorom određenih 1000 grla), dok se Direkcija obavezala da na ime naknade za čuvanje i obnavljanje priplodne stoke, zdravstvene zaštite, i drugih troškova u vezi sa izvršavanjem ugovora „Farmlandu“ ustupi sav prihod i sredstva ostvarena po osnovu proizvodnje mlijeka, kože i stajnjaka.

CAPITAL

Komentariši