Nacrti regulacionih planova za Novu Topolu dostupni

Gradska uprava Grada Gradiška obavještava  javnost da će Nacrt Regulacionog plana stambenog naselja „Nova Topola – Istok“ i Nacrt Regulacionog plana „Nova Topola – Zapad“ biti na javnom uvidu do 14. oktobra 2019. godine.

Nacrti Planova će biti izloženi u prostorijama Gradske uprave Gradiška (kancelarija  broj 14). Uvid u Nacrte Planova se može izvršiti svakim radnim danom od 7,30  do 15,30 časova.

U toku trajanja javnog uvida mogu se davati primjedbe, prijedlozi i mišljenja koji će se upisivati u svesku sa numerisanim stranama (koja se nalazi u prostorijama u kojima se Nacrt plana izlaže) ili se mogu dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje i građenje u pisanoj formi.

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrte Planova se mogu dati ili poslati najkasnije do 14. oktobra 2019. godine.

Komentariši