Najviše prvačića u Topoli

Najmanje đaka prvaka naredne školske godine očekuje se da će biti u OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ u Turjaku. Planiran je upisan ukupno osam učenika u prvi razred, šest u centralnoj i dva učenika u područnim školama.

„Ove godine smo najlošiji što se tiče upisa od kada postoji škola nije ih bilo manje upisano. Najbitnije je da neće biti tehnološkog viška“ kaže Biljana Barać, direktor OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Turjak.Trenutno je najlošija situacija u područnoj školi u Gornjoj Jurkovici gdje nastavu pohađaju četiri učenika.Iako ovi podaci nisu ohrabrujući u ovoj školi se nadaju da opstanak centralne, a ni područnih škola neće biti upitan.

Nešto bolja situacija što se tiče broja prvačića je u OŠ „Mladen Stojanović“ u Gornjim Podgradcima gdje bi prema podacima iz matičnog ureda Gradiška trebalo biti upisano oko 50 učenika. „U odnosu na prošlu godinu to je blagi porast. Što se tiče područnih škola već nekoliko godina situacija nije dobra, najkritičnije su područno odjeljenje Bistrica i Šimalovska koje imaju po pet učenika“ rekla je Gorica Pejić, psiholog u u OŠ „Mladen Stojanović“ Gornji Podgradci.

U ovim školama ovih dana počeo je upis prvačiča, a u Dječijem dispanzeru Gradiška prošle sedmice završen je sistematski pregled đaka prvaka. „Mi smo pregledali 396 djece, a sistematski pregledi će biti još u maju i avgustu“ najavila je pedijatar prim. dr Anka Grabović-Stojnić.

Prema podacima iz Dječijeg dispanzera, najviše prvačića, njih 107 u narednoj školskoj godini biće upisano u O.Š. “Petar Kočić“ Nova Topola.Sistematske preglede obavilo je 99 budućih prvačića O.Š. “Vasa Čubrilović“ Gradiška, a 91 dijete će biti upisano u prvi razred O.Š. “Danilo Borković“.U O.Š. “Kozarska djeca“ prema podacima iz dispanzera  očekuje se upis 20 učenika u prvi razred, dok je sistematski pregled obavilo devet đaka prvaka OŠ u Lamincima.

(info+)

Komentariši