Naši Ljudi i krajevi(Nova Topola)

Poslije malo čekanja pojavila se emisija i na Internetu, potpuno ispunjeno očekivanje, emisija je podbacila u svim elementima, što i sami kreatori osjećaju naspram odmosa prema njoj.

Zavičajni muzej Gradiška je pokušao da ispriča priču o Topoli a da izbjegne priču o prošlosti i priča se desila ali je ispala kao predizborna priča jedne stranke bez stranačkih obilježja, lako prepoznatljiva.

Sama priča učesnika i nije problem ali je problem ono što je prešućeno ili im nije poznato pa je emisija još jedan loš projekat Zavičajnog muzeja.

Pored toga što je prešućeno nešto je i rečeno od strane Slavka, teorija o tome zašto Topola nije imala groblje i crkvu gdje ni jedan od učesnika nije mogao znati da je Topola donijela odluku negdje 80-ih godina za izgradnju groblja i da je tražena lokacija od struke gdje se može graditi i tada institucija koja je radila ispitivanje zaključka da se groblje ne može graditi na mjestu gdje se danas nalazi, a to je bila želja i tada da bude na tom mjestu.

‘Obrazloženje je bilo da je teren šljunkovit i da nije pogodan za groblje jer će oni koji se sahrane na tom mjestu završiti u Savi’. Zemlja za groblje treba da bude glinovita ili slabo propusna i izvan blizine podzemnih voda. Ostalo je da se pronađe nova lokacija, nije se žurilo jer su mnogi smatrali da je lokacija u Elezagićima sasvim uredu i da je treba samo proširiti te sa grobljem u Rogoljima bilo dovoljno i sa onim u Trošeljima bilo bi 3 groblja koja su sva tri na ulazu u Topolu međutim došl su demokratske promjene i novi ljudi kojima nije trebalo mišljenje osim vlastitoga.

Šta se desilo u Topoli i šta su dobroga uradili za Topolu sada živimo to vrijeme, naravno stvari ne mogu da stoje na mjestu ili vratiti se u prošlost. Topola će morati naprijed i ide, sporo ali ide, tako da pitanja kao što su kako uraditi Topolu da bude bolje mjesto za život su pitanja za sve nas i nije stvar pojedinca. Topola nije samo prostor od kanala do ‘crvene crkve’ nego i iza kanala do Romanovaca i iza ‘crvene crkve’ do Rovina i to ne može da se prešućuje.