ODBIJEN PRIJEDLOG PREDUZEĆA ”MORES” DOBOJ ZA POKRETANJE STEČAJA U PREDUZEĆU ”TOPFARM’ NOVA TOPOLA

Okružni privredni sud Banja Luka odbio je prijedlog preduzeće “Mores” d.o.o. Doboj, za pokretanje stečajnog postupka nad preduzećem “Top-Farm” d.o.o. Nova Topola, navodi se u saopšetenju Topfarma.

U kopiji sudskog riješenje, koji je preduzeće “Top-Farm” dostavilo Srni, navodi se da je sudski vještak utvrdio da su Top-Farm i Mores imali međusobna potraživanja, ali da je potraživanje Moresa od 20. 970 KM, zbog kojih je podnesen prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, manja u odnosu na potraživanja Topfarma prema Moresu, od 56.890KM. U saopštenju se takođe navodi, da je Okružno tužilaštvo Banja Luka, na osnovu tužbe Topfarma, potvrdilo optužnicu za utaju protiv bivšeg direktora ovog preduzeća, Stojana Marinkovića. Preduzeće “Top-Farm” podnijelo je prijavu protiv Marinkovića i za krađu-otuđivanje imovine preduzeća, službenog automobila, pečata, mjenice, kao obezbjeđenje potraživanja od preduzeća ‘’Prerada mesa Šik’’, iznosa od oko 100 hiljada maraka, te za samovlašće, lažno predstavljanje, lažno prikazivanje poslovanja preduzeća, skalapanja ugovora visoke vrijednosti i davanja imovine u zalog, bez saglasmnosti skupštine preduzeća, i retroaktivno sklapanje ugovora na štetu preduzeća, a u korist povezanih pravnih lica, preduzeća “Mores”d.o.o. Doboj i “PRO VITA” d.o.o. Donja Dubica, koja su u stoodstotnom vlasništvu Marka Dragića, preko kojih je izvlačena imovina iz preduzeća “Top-Farm“, navodi se u saopštenju preduzeća “Top-Farm” iz Nove Topole.

Predstavnici svinjogojske farme „Top-Farm“ i direktor i suvlasnik Hari Jansen, na konferenciji za medije odžanoj 19. septembra, optužili su  bivšeg direktora firme, Stojana Marinkovića da je u saradnji sa drugim suvlasnikom Topfarama, Markom Dragićem, u posljednje tri godine oštetio svinjogojsku farmu u Novoj Topoli za 2,3 milona maraka. On je naglasio da su nakon smjene bivšeg rukovodstva Marinković i Dragić pokušali da pokrenu stačajni postupak u Topfarmu, na osnovu neizmirenog duga od preko 800 hiljada maraka prema Dragićevoj firmi „Provita“, za isporučenu stočnu hranu, što je Okružni privredni sud Banjaluka odbio. Sudskim vještačenjem je dokazano da stvarni dug za stočnu hranu iznosi oko 200 hiljada maraka, naveo je Jansen. On je dodao da u očekivanju sudske presude ‘’Top-Farm’’ u posljednjih godinu i po dana bilježi pozitivne finansijske rezultate. Povećana je reproduktivnost svinja na farmi za oko 50 osto, farma raspolaže sa preko 6000 svinja, a u ovoj godini trebao bi da bude premašen plan isporuke tovnih svinja na tržište. Od planiranih 16 hiljada tovljenika ove godine ‘’Top-Farm’’ će na tržište isporučiti oko 20 hiljada, naveo je Jansen. Naglasio je da je cilj Topframa da osim svinja za tovljenje i gotovih tovljenika proizvodi svinje za reprodukciju i time postane vodeći reproduktivni centar u ovoj oblasti stočarstava u BiH.

Predsjednik sindikalne organizacije Top-Farma, Milorad Koljanin, istakao je da su prije 15 mjeseci radnici zaštitili ovo preduzeće i zahvaljujući novoj upravi oživjeli farmu na kojoj trenutno oko 30 radnika redovno prima plate. On je  zatražio od  nadležnih institucija da pokrenu pitanje odgovornosti bivšeg direktora, Stojana Marinkovića za nezakonite radnje, navodeći da je u vrijeme upravljanja faramom dozvolio da oko 2000 svinja ugine od gladi.

(radio gradiska)

Komentariši