ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ODLUKA O KOMUNALNOM REDU I KOMUNALNOJ NAKNADI

regres

Javna rasprava  o nacrtima Odluka o komunalnom redu i komunalnoj naknadi održana je u Skupštini opštine Gradiška. Raspravi su prisustvovali načelnici Odjeljenja za urbanizam, građenje, komunalne i stambene poslove opštine Gradiška, Komunalne policije, Odjeljenja za ispekcijske poslove, predstavnici javnih preduzeća, privrednih društava, zajednica etažnih vlasnika i druga zainteresovana lica.

Podsjećamo, nacrt Odluke o komunalnom redu i nacrt Odluke o komunalnoj naknadi usvojili su odbornici skupštiune opštine Gradiška na sjednici održanoj 26.septembra ove godine, kada su nacrti upućeni u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Odlukom o komunalnom redu uređuje se komunalni red i održavanje komunalnog reda na području opštine Gradiška, mjere za sprovođenje komunalnog reda i kaznene odredbe predviđene za povrede ponašanja utvrđenih odlukom.

Odlukom o komunalnoj naknadi utvrđuje se obaveza plaćanja komunalne naknade za korištenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje i propisuju osnove i mjerila na osnovu kojih se određuje visina komunalne naknade, oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, obračun i rokovi plaćanja naknade na području opštine Gradiška.

(radio gradiška)

S obzirom da je do sada bilo nemoguće tražiti zaštitu od Komunalne policije, a zbog komunalnoga reda kojeg čini se nije ni bilo, nadati se da je ovaj put prepoznato šta je to što čini prekršaj u tome smislu.

Komentariši