ODRŽANA SEDMA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE GRADIŠKA

sedmasogr1

Rashodi su u odnosu na prihode za period januar juni 2013. godine veći za oko 419 hiljada KM. To se može vidjeti i u izvještaju o izvršenju budžeta opštine Gradiška koji je skupštinskom većinom na sedmoj redovnoj sjednici usvojen. Načelnik Odjeljena za finansije Dobrila Todorović, rekla je da je stanje što se tiče budžeta teško, jer prihodi posebno od poreza izostaju, a obaveze su velike. Ni u narednom periodu kako je navedeno u izvještaju ne očekuje se poboljšanje i povećanje prihoda pa je sve izvjesnija potreba za rebalansom do kraja godine. Ništa bolja situacija što se tiče finansijskog stanja nije ni u gradiškoj Toplani. Većinom glasova na ovoj sjednica usvojena je odluka o raspisivanju javnog poziva za obavljanje komunalne djelatnosti proizvodnje i isporuke toplotne energije. Tim se odustaje od projekta modernizacije toplovodne mreže i prelaska sa mazuta na biomasu za koji je interes pokazala i Evropska investiciona banka za obnovu i razvoj. Evropska banka će odustati od projekta te ovih dana očekujemo i pismeni odgovor rekao je na sjednici načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović. Informacija o stanju u oblasti informativne djelatnosti na području opštine sa izvještajem o radu JP “Radio Gradiška” za 2012. godinu nije usvojena. Opozicija je imala zamjerke kada je riječ o finansiranju lokalnih medija jer smatraju da više novca treba biti usmjereno na lokalne, a ne na druge medijske kuće koje su izvan Gradiške. Načelnik Latinović smatra da zbog određenih potencijala gledanost treba biti zastupljena i na prostoru cijele RS i BIH. Naime, o ovoj tački odbronici su najviše polemisali. Na ovom sedmom zasjedanju opštinskog parlamenta između ostalog usvojena je odluka o prestanku rada JU “Narodni univerzitet” Gradiška, kao i informacija o socijalnoj situaciji na području opštine Gradiška za 2012. godinu.

(info+)

Komentariši