ODRŽAVANJE PUTNE MREŽE SA MAKADAMSKIM KOLOVOZOM

S poboljšanjem vremenskih prilika krenule su aktivnosti na održavanju putne mreže sa makadamskim kolovozom na području naše opštine. Radovi se prvenstveno izvode na lokalim putevima, nekategorisanim putevima kojima saobraćaju autobusi za prevoz đaka i putnika, kao i na značajnijim putnim pravcima naselja.

Načelnik Odjeljenja za urbanizam, građenje, komunalne i stambene poslove Slobodan Vidović, rekao je da se zbog blizine deponije šljunka u Razboju, prvo pristupilo radovima u naseljenim mjestima koja graniče sa srbačkom opštinom, a to su Kočićevo, Petrovo selo, Donji i Gornji Karajzovci, dio Trošelja, Seferovci i Vakuf.

Dinamika izvođenja radova zavisi od vremenskih uslova, i nadzor nad njihovim izvođenjem vrše predstavnici nadležnog Odjeljenja za urbanizam, građenje, komunalne i stambene poslove opštine Gradiška.
Vidović je istakao da se sve aktivnosti na terenu vrše u koordinaciji sa ovlaštenim predstavnicima mjesnih zajednica i mještanima koji su u obavezi da izvrše planiranje nasipnog materijala.
Komunalna preduzeća „Vodovod“ i „Gradska čistoća“ vrše prevoz nasipnog materijala, a na osnovu sklopljenih ugovora, nakon provredene procedure javnih nabavki.
U sklopu održavanja puteva i ulica na području opštine izvršiće se radovi na održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva sa asfaltnim kolovozom, kao i na održavanju ulica na području grada sa asfaltnim i makadamskim kolovozom.

Komentariši