OPŠTINA GRADIŠKA NA MEĐUNARODNOM SAJMU RENEXPO 2015

Predstavnici Opštine Gradiška učestvovali su na Drugom međunarodnom sajmu i konferencijama o obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti u BiH – RENEXPO 2015, održanom 4. i 5. novembra u Sarajevu.

Na ovogodišnjem sajmu RENEXPO 2015 raspravljalo se o zaboravljenim dimenzijama kao što su realni efekti na makroekonomiju BiH, a tema u kojoj je Opština Gradiška uzela učešće odnosila se na upravljanje energijom u opštinama kao obaveze proizašle Zakonom o energetskoj efkasnosti u RS i budućem Zakonu o energetskoj efkasnosti u FBiH.

Opština Gradiška bila je jedna od osam pozvanih opština iz BiH koje se bave programom upravljanja energijom, a pod vodstvom GIZ međunarodne organizacije. Gradiška je sa svojim energetskim menadžerom Sanelom Babić i ostatkom Tima za energetsku efikasnost Opštine pred prisutnom javnosti RENEXPO-a izložila visokoprofilni projekat energetske efikasnosti „Projekat solarne javne rasvjete opštine Gradiška“. Riječ je o inovativnom projektu, prvom u BiH ove vrste, na čijoj realizaciji trenutno radi Opština na čelu sa Odjeljenjem za razvoj.

Energetski menadžer opštine Gradiška učestvovao je i u talk show diskusiji o sistemu upravljanja energijom u opštinama odnosno strategijama, provedbi i rezultatima, te energetskom menadžmentu i implementaciji, rezultatima i budućim planovima Opštine Gradiška.

Završni dio RENEXPO-a predstavnici Opštine su obilježili učešćem u još nekim događajima kao što su: Međuopštinska razmjena, Obuke o građevinskim materijalima i mašinskoj opremi te učešće na štandovima GIZ međunarodne organizacije te štandu Saveza opština i gradova RS.

Opština Gradiška je još od 2013. godine počela sa uvođenjem programa za upravljanje energijom na kome i danas aktivno radi. Iz ove oblasti Gradiška ima uspostavljenju organizacijsku strukturu uprave, energetskog menadžera, vrši praćenje i analizu potrošnje energije, usvaja operativne planove za poboljšanje energetske efikasnosti, vodi bazu podataka o potrošnji energije i objektima, vrši godišnja izvještavanja, a u skladu sa propisima za građenje obezbjediće vršenje energetskih pregleda i pribavljanje energetskih certifikata o energetskoj efikasnosti objekata sa područja opštine.

Izvor: Opština Gradiška

Komentariši