Opština, privreda i IT

Ovih dana naslušah se priča o izradi sajta privrednih subjekata Opštine Gradiška i morao sam da pronađem sajt i pogledam te provjerim koliko bih zaradio da sam ja to radio i za koliko vremena?

Web adresa sajta je www.privredagradiska.com engleska verzija sajta koja malo izgleda čudno, prepoznat će te šta ne valja. I sad koliko to košta poreske obaveznike i USAID i šveđane?

site

Pronašao sam poziv za ponude koji glasi Za provedbu javne nabavke osigurana su sredstva na osnovu privremenog finansiranja opštine Gradiška za II
kvartal 2016. godine i to iznos od 4.273,50 KM-budžetska stavka 412 900 – Ostali troškovi reprezentacije.
Iznos od 8.547,01 KM plaćaju donatori (USAID) na osnovu zajedničke saglasnost od 20. maja 2016.god. u okviru
USAID/Sida GOLD Project.

Evo pošto neznamo koliko je sajt plaćen pozivam nekoga ko zna da nam kaže.

Da su me uhvatili u dobar dio dana mogao sam to i mnogo bolje napraviti za džabe ili jednu kavu ili barem da su pitali za savjet, nije sramota pitati.

Komentariši