PRODUŽENI BORAVAK U ŠKOLI

Osnovna škola „Petar Kočić“ u Novoj Topoli prateći potrebe djece, a prije svega roditelja uvela je program produženog boravka djece u školi. Produženi boravak je organizovan od 8 do 16 sati i djeca ga koriste zavisno od toga kada idu u školu. U tom periodu imaju aktivno i pasivno učenje vrijeme za igru i odmor.Trenutno je u ovoj obrazovnoj ustanovi smješteno oko 30-tak mališana od prvog do trećeg razreda. Rad u produženom boravku odvija se prema predviđenom planu i programu koji obuhvata vaspitanje i socijalizaciju učenika. Sa mališanima obično rade dva voditelja. Jedna od njih je Senka Ljubojević Rodić koja kaže da je cilj boravka da djeci uljepšamo dio školovanja, a i roditeljima da svoj posao obavljaju bez problema, jer su njihovi mališani u sigurnim rukama. „Što se tiče aktivnosti, pored učenja, crtanja i obroka, u jednoj prostoriji djeca se odmaraju, plešu i druže“ dodaje Senka Ljubojević Rodić. Ministarstvo prosvjete i kulture RS zaduženo je za finansiranje voditelja produženog boravka, dok je sredstva za opremanje prostorija u ovoj obrazovnoj ustanovi odobrio načelnik opštine Gradiška. „Namještaj je dosta specifičan, djeca su mala i moraju imati adekvatan namještaj, uglavnom oni ovdje imaju fantastične uslove za rad i igru“ kaže Rajna Soldat, direktor OŠ „Petar Kočić“. Bitna informacija je da je produženi boravak besplatan, a jedina finansijska izdvajanja roditelja vezana su za obezbjeđivanje obroka njihovim mališanima. S obzirom na to da roditelji sve više rade po evropskom radnom vremenu , činjenica je da ovakav način rada postaje potreba u današnje vrijeme i da je organizovanje produženog boravka dobro rješenje i za roditelje i za djecu.

Autor: Info+ kablovski kanal

Pješačka staza?

Više puta spominjana pješačka staza koja to nije i ovaj put je predmet pažnje i upozorenja građana. Moramo konstatovati da ono što vlast u Novoj Topoli i opštini hoće da predstavi kao pješačku stazu, to nije. Prostor uz ulicu koji bi trebao biti pješačka staza je parkiralište za šlepere, kamione, automobile i odnedavno svoj dio su zauzele i reklamne gume. Jedino na njoj nema pješaka jer je preopasno pješke hodati pa oni koji koriste taj dio Topole radije koriste automobile za odlazak do škole ili ambulante. Prilikom otvaranja kancelarije mjesne zajednice obećanje je palo da napokon će biti realizovan plan za gradnju pješačke staze, nije doduše rečeno ni kada će to biti, ali strpljen spašen. Godine prolaze i šta je 100-200 godina naspram 10000 godina, a u tom vremenu bi se moglo desiti i to čudo, ako nam ova vlast poživi. Da nebi zaboravili kako pješačka staza izgleda mogao bi se organizovati za djecu obilazak Gradiške ili nekih sela u opštini Laktaši. Pošto je ovaj prostor namjenjen za pješake pa kako ga god zvali, organi mjesne zajednice trebali bi tražiti od nadležnih službi da se pobrinu da služi svrsi, pa makar prividno da dobijemo dojam da imaju neku svrhu.

Dodjeljena sredstva iz programa PMG

Vijest od 08.09.2011, zavrjeđuje pažnju. Topola je među 20 izabranih projekata  „Izgradnja dobrog upravljanja zajednicom kroz građansko uključivanje“

Cilj PMG: Osposobiti gradjane i OCD, sa posebnim naglaskom na NVO i inicijative u zajednici, da postanu istinski i efektivan zagovarac promjena u sredini u kojoj žive kao i u društvu u cjelini.

Svečanim uručenjem sredstava počeo je treći krug provedbe aktivnosti u sklopu Programa malih grantova (PMG) koje Centar za promociju civilnog društva (CPCD) realizuje uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Novoimenovani direktor ureda SIDA za BiH, gdin Pelle Persson, izrazio je zadovoljstvo šarolikošću inicijativa koje su lokalne zajednice u BiH spremne provesti, te činjenicom da se putem PMG jača kapacitet kako nevladinih organizacija tako i civilnog društva u cjelini.

Direktorica CPCD, gdja Aida Daguda, istakla je važnost mentorskog dijela u PMG i navela dugoročnu korist koju organizacije i neformalne grupe građana obuhvaćene PMG imaju.

Danas dodijeljena sredstva biti će upotrebljena za akcije u slijedećim zajednicama: Kakanj, Ustiprača, Šerići-Živinice, Srebrenica, Bijeljina, Novi Grad, Nova Topola, Gradiška, Ključ, Srbac, Gradiška, Zavidovići, Zavidovići, Doboj, Posušje, Tomislavgrad, Mostar, Prozor-Rama, Donji Vakuf, Turbe i Travnik

Smeće ili otpad?

Na ulicama Topole se mogu primjetiti hrpe smeća ili otpada. Pa tako ispred ‘Konzuma’ i spomenika poginulim borcima u poslednjem ratu najčešće se mogu primjetiti, flaše najlonske kese i drugi otpadni materijali koje tradicionalno se bacaju gdje se stigne. Pošto se sve više priča o organizovanom prikupljanju otpada, očekujemo da rukovodstvo MZ ineče poznato kao aktivni na rješavanju problema u Topoli riješi i ovaj problem i da se ‘potvrdi’ na ekološkom planu.

EKO GRADIŠKA

Agencija za lokalni razvoj Gradiška je u septembru 2008. godine započela realizaciju projekta Eko – Gradiška, sa ciljem da promoviše ekološki način ponašanja među građanima i realizuje edukacije vezane za zaštitu životne sredine.Promotivnom kampanjom je predviđeno senzibiliziranje javnosti o problemima koji se javljaju kao posljedica neodgovornog ponašanja građana prema životnoj sredini, sa mogućim mehanizmima kojim bi se moglo djelovati  na svijest građana kod rješavanja ekoloških problema.

Projekat je nastavljen kroz obilježavanje Dana planete Zemlje 22.aprila 2009. godine u saradnji sa OŠ „Danilo Borković“ i OŠ „Petar Kočić“ u centru grada.Učenici eko sekcija su putem pripremljenih panoa iskazali svoju spremnost  u aktivnom sudjelovanju i  promociji zdravog načina života, pozitivnom odnosu prema očuvanju prirode i načinu kako se ponašati u skladu sa prirodom u urbanoj sredini.

Nastavak projekta Eko –Gradiška  predviđen je od strane Agencije za lokalni razvoj Gradiška,   programom aktivnosti koji bi se realizovao u budućnosti, u cilju da se edukativna kampanja i podizanje ekološke svijesti podrže u lokalnoj zajednici.

Tekst o Eko Gradišci je tekst preuzet od Alorga, a odnosi se na projekat koji je realizovala ova organizacija, rezultati su vidljivi na svakom koraku u Topoli, valjda zato što ovo nije projekat Eko Topola.  Za malu pomoć vlastima u Topoli i bez projekta, treba postaviti nekoliko kontejnera u što bi se ubacilo smeće. Pošto se pripreme vrše za izbore, evo prilike da se partije natječu ko će više smeća maknuti iz Topole, a pročišćena Topola će znati kome dati glas.

Uzgoj fazanuše(ambrozije)?

Fazanuša ili ambrozija, ako smo zaboravili da ponovim.
Svaka stabljika ambrozije koja se iščupa, znači da je zrak rasterećen za nekoliko miliona polenovih zrna. A samo šest polenovih zrna ovog korova po kubnom metru zraka, dovoljno je da izazove alergijsku reakciju. Za samo dva sata polenova zrna ambrozije isklijaju u respiratornim organima, ispuštajući otrovnu supstancu i na taj način izazivaju alergijske reakcije, a u određenim slučajevima i alergijski šok.

Kako je uništavanje ambrozije zakonska obaveza za sva fizička i pravna lica, inspektori bi trebali izricati novčane kazne od 500 KM do 5000 KM.

U Topoli na jednoj velikoj površini mirno i bez stresa raste ambrozija i mnogo ovih zločastih sjemenki spremno da se naseli na slobodne površine. Ko je nadležan da upozori vlasnike zemlje da ukloni ambroziju ili da izvrši pritisak na inspekcijske organe? Organi Mjesne zajednice nisu prozvani, ionako ničemu ne služe!


140 godina od osnivanja