Poljska nacionalna manjina na Danima Opštine Gradiška

Gradiška koja se nalazi na sjeveru Bosne poznata je po tome da je to granični grad između Hrvatske i Bosne. Malo ko zna, da je Gradiška srce multietničke opštine, u kojoj značajnu ulogu ima poljska manjina okupljena oko vrlo aktivnog Udruženja Poljaka i Prijatelja MAK.

21. i 22. Septembra 2016. U okviru Dana Opštine Gradiška prvi put bile su predstavljene aktivnosti nacionalnih manjina, uključujući i poljsku. Pozvani gosti, predstavnici ambasada (poljsku ambasadu je predstavljala konzul Agata Grabska), međunarodnih, vladinih i lokalnih institucija, kao i lokalne zajednice sudjelovali su u multimedijalnoj prezentaciji o postignućima opštine Gradiška te nacionalnih manjina koje tamo žive. Takošer gosti imali su priliku da se uživo upoznaju sa djelatnostima udruženja nacionalnih manjina tokom obilaska na terenu te kulturne večeri. Posebno značajno i lijepo predstavila  se poljska manjina. Predsjednica poljskog udrućenja MAK gospođa Marija Buganik-Pranjić vodila je goste po selu Ćelinovac pričajući im o nevjerovatnoj historiji Poljaka iz Bukovine te njihovih potomaka koji žive na ovom terenu desetine godina. Ponosno pokazivala je putokaze na poljskom jeziku, koje vode u selo (jedine takve u cijeloj BiH). Predsjednica dala je izraz poznate poljske gostoljubljivosti  i počastila je goste u prostorijama udruženja poljskim slatkim specijalitetima. Članovi Udruženja MAK pripremili su obilan poljski štand sa tradicionalnim poljskim jelima, te predstavili su nacionalne poljske nošnje i pjevali regionalne pjesme Poljaka iz Bukovine.