Poziv za zapošljavanje žena iz seoskih područja

Centar za ekonomski i ruralni razvoj – CERD, odnosno Magazin za poljoprivredu i ruralni razvoj “Agro Planeta” pozivaju žene iz ruralnih sredina da se prijave i predstave svoje poslovne ideje za učestvovanje na takmičenju “Najbolji poslovni plan za razvoj ženskog preduzetništva na ruralnom području”.

Kako su saopštili, cilj takmičenja je podržati inovativne i razvojne ženske inicijative koje jačaju ruralnu ekonomiju, a samim tim doprinose (samo)zapošljavanju u ruralnom području.

Pravo za prijavu imaju žene, koje žele da pokrenu novi ili prošire i unaprijede postojeći posao, a koji je vezan za ruralno područje. Takođe, prijavu mogu podnijeti udruženja i zadruge koje vode žene.

Nakon predstavljanja ideja, učesnice će imati priliku da učestvuju na trodnevnom treningu pod nazivom „Korak po korak do uspješnog poslovnog plana“ ,a koji će im omogućiti sticanje osnovnih znanja i vještina iz oblasti poslovnog planiranja.

Stručno osoblje Centra za ekonomski i ruralni razvoj – CERD pružiće pomoć učesnicama prilikom praktične izrade poslovnih planova. Sve učesnice treninga koje u predviđenom roku dostave svoje poslovne planove imaće priliku da se takmiče za nagradu – grant u iznosu od 3.000 KM. Pomenuti iznos će se uručiti u robi i/ili uslugama, koje su navedene u poslovnom planu, a koje su ključne za realizaciju poslovne ideje.

Prijave je potrebno podnijeti do 8. novembra 2016. godine na posebnom obrascu, koji se može dobiti podnošenjem zahtjeva na e-mail: agroplaneta@cerd.ba, a možete ga i preuzeti ovdje.

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona: 051/325-610 ili e-mail adresu: agroplaneta@cerd.ba.

(ATV)

Komentariši