PREZENTACIJA KOMPANIJE LOHMANN & RAUSCHER

Pozivaju se nezaposleni radnici (prvenstveno žene do 45 godina starosti) zainteresovani za obuku u cilju zaposlenja da prisustvuju prezentaciji kompanije Lohmann & Rauscher koja je vodeći svjetski proizvođač medicinske opreme i potrošnog medicinskog materijala.

Prezentacija će se održati 11. septembra 2018. godine u Kulturnom centru Gradiška (Mala sala) sa početkom u 19.00 časova.