PRIVREDA

Naseljavanjem nijemaca i drugih doseljenika po nastajanju Windhorsta dolazi do razvoja čitavog kraja, zahvaljujući tome što su doseljenici donijeli sa sobom nove sorte poljoprivrednih kultura, dotada nepoznatih na ovim područijima kao i novi način obrade zemljišta. Dolazi i do razvoja zanatskih radionica(kolari, stolari, kovači,zidari, pekari i dr.), krečana, ciglana i mlinovi. Godine 1893 u gornjem Windhorstu (danas Stara Topola) dva su francuska ortaka podigla mlin na vjetar, koji je kasnije otkupio jedan njemački doseljenik i preuredio na parni pogon.
1918 godine po uspostavljanju kraljevine SHS naselje dobiva naziv Nova Topola i privredni razvoj se nastavlja u istom tempu sve do 1941.
Poslije rata 1945 godine na konfiskovanim imanjima stvara se Državno poljoprivredno dobro, koje poslije dobiva ime Pik Mladen Stojanović i koje biva osnova razvoja Nove Topole i lijevča polja pa i šire.
Od osnivanja do danas kroz rj Pika Mlade Stojanović, koje ime nosi i danas prošlo je preko 5000 radnika.
Pored poljoprivrednog dobra razvijali su se i drugi privredni kolektivi, Traktorska stanica(kasnije Mašinski servis) koji je dugo godina bio servisni i trgovački uspješni kolektiv sa 230 radnika. 1956 godine izgradjen je novi mlin koji je u početku zaposlio 35 radnika. 1967 godine izgrađena je Tvornica stočne hrane, a godinu dana ranije Svinjogojska farma koja je zaposlila 100 radnika. 1962 godine osnovana je i građevinska kooperativa. Sve ovo je pratio razvoj uslužnih djelatnosti na području Nove Topole, kao opštih pratećih institucija za poboljšanje kvaliteta življenja, kao škola, ambulanta, vrtić, dom kulture, kino i drugi sadržaji.
Raspadom komunističkog sistema i raspadom Jugoslavije dolazi do teških neprilika za privredu Nove Topole i firme koje su bile uspješne postale su neuspiješne i koje rukovodstva nisu uspijela osposobiti za drugačiji način privređivanja.
Pošto ovaj sajt ima namjeru da promoviše prvenstveno privrednu sitaciju i pomogne nekima da se snađe i da primjeti i one koji u ovim uslovima nešto rade i zavrjeđuju pažnju dalje ćemo okrenuti stranicu i početi sa onim što imamo i što je vrijedno pažnje.

Sami pali, sami se porobili.