PROJEKAT PROMOCIJE NACIONALNIH MANJINA

U Gradišci je danas održana promocija projekat “Održivo korištenje informacionih tehnologija u svrhu promocije nacionalnih manjina na području opštine Gradiška”, u okviru koga su romska, crnogorska, ukrajinska i poljska nacionalna manjina predstavljene na zvaničnoj web stranici opštine, izrađena brošura i obilježena mjesta u kojima žive nacionalne manjine na području gradiške opštine.

Ovaj projekat implementiran je u okviru projekta “Unapređenje ljudskih prava i zaštita nacionalnih manjina u Jugoistočnoj Evropi”, koji u Bosni i Hercegovini i još sedam zemalja  provodi Savjet Evrope uz podršku sredstava Evropske Unije u iznosu od 3,6 miliona evra.

Voditelj projekta za BiH, Hrvatsku i Crnu Goru, Vedran Majstorović naveo je za projekat “Održivo korištenje informacionih teknologija u svrhu promocije nacionalnih manjina na području opštine Gradiška” Evropska unija izdojila 18 000 evra uz učešće opštine od 2000 evra, te da se osim u Gradišci “projekti malih grantova”  implementiraju i u Sarajevu, Jablanici, Bosanskoj Krupi, Prijedoru i Prnjavoru. “Cilj projekta je da se promovišu nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini i njihove aktivnosti, te da se unaprijedi njihova saradnja sa lokalnim zajednicama u kojima žive. Nakon imlemetacije ovog dijela projekta, kancelarija Savjeta Evrope u BiH će izabrati najbolji projekat i aktivnosti će biti nastavljene i u narednoj godini”, naglasio je Majstorović.

Načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović, rekao je da Gradiška, pored dobrih odnosa među konstitutivnim narodima, kroz ovaj projekat nastoji osnažiti prisustvo nacionalnih i poštivanje njihova prava predstaviti kao obavezu lokalne zajednice. Latinović je dodao da je osim obilježavanja mjesta u kojima žive nacionalne manjine, ovaj projekat zanačajan jer će, osim na ćirilici i latinici i na tri svjetska jezika, sve informacije na zavaničnoj stranici opštine biti dostupne i na romskom, ukrajinskom i poljskom jeziku.

Radana Cvijić Babić iz Udruženja Roma, navela je da na području Gradiške ima oko 1 500 Roma i da je voma značajno da su u okviru imlementacije projekta obilježena mjesta u kojima oni žive i da je na ulazu u Gradišku i BiH postavljena tabla na kojoj je ispisana dobrodošlica i na romskom jeziku.

Prezentaciji projekta u Gradišci  prisustvovali su zamjenik načelnika Nikola Soldatić, predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Franjo Rover i predstavnici lokalnih udruženja Roma, Crnogoraca, Ukrajinaca i Poljaka.

Komentariši