Prva pošta

U vrijeme Austrougarske okupacije B&H otvoreno je ukupno 156 vojnih pošta i 165 vojnih poštarnica. Pošta Neum je bila stalno pod upravom Direkcije pošta i telegrafa u Zadru. Željeznickih (ambulantnih) pošta bilo je ukupno 18. U Windhorstu (Nova Topola) otvorena je 1.10.1907. prva vojna poštarnica K. und K. MILITÄRPOST ABLAGE. Poštarnice su bile pomoćne pošte i njihovu ekspanziju bilježimo nakon osnivanja Poštanske štedionice 11.6.1911.

Poštansko vozilo

Za transport poštanskih pošiljaka, u prvim godinama okupacije, najčešće su se koristili pješaci, tovarni i jahaći konji, tegleća stoka, te vojne komore. S vremenom je željeznica preuzimala sve veće učešće u transportu poštanskih pošiljaka, a 1905 uveden je poštanski transport automobilom. Poštanski kondukteri i pratioci poštanskih kola bili su obavezni da u poštanskim stajalištima primaju i izdaju obična, expresna i preporučena pisma, dopisnice, poštanske uputnice i pakete.

Marke na zapremljenim običnim pismima i dopisnicama, kondukteri su poništavali ručnim ispisivanjem datuma i imena poštanskih stajališta. Isto je vrijedilo za konduktere na vlakovima, koji su poništavali marke ispisivanjem datuma i imena željezničkih stanica.

Bosansko-hercegovačka pošta već je sredinom okupacijskog perioda pružala skoro sve, za to vrijeme, suvremene oblike postanske usluge; pismonosne usluge, paketne i poštansko-uputničke usluge, uplate i isplate štednih uloga, prodaju i distribuciju.Komentariši