Radnici “Ratarstva” traže smjenu stečajnog upravnika

Poslije tri godine održana je skupština povjerilaca “Ratarstva” iz Nove Topole, preduzeća koje je već devet godina u stečaju. Najzainteresovaniji su bili bivši radnici. Njih 60-tak ispunilo je salu do posljednjeg mjesta, nakon što su jutros više od pola sata čekali da dobiju dozvolu da u nju uđu.

Nakon pet sati vijećanja, nije usvojen finansijski izvještaj ni izvještaj stečajnog upravnika, Dušana Kovačevića. Zato odbor povjerilaca traži njegovu, ali i smjenu stečajnog sudije Mithe Vukalića.

“Jako je nedorečen, jako je konfuzno napravljen. U suštini izvještaj se svodi na to da je prebačena odgovornost na bivšeg stečajnog upravnika, odnosno ljudi koji su bili u Odboru povjerilaca. Pravne odluke vezano za naše zahtjeve su eklatantni primjeri nezakonitog poslovanja od strane i stečajnog sudije i stečajnog upravnika”, navodi Avdo Salihbegović, advokat bivših radnika “Ratarstva”.

“Izvještaj stečajnog upravnika, doktora ekonomskih nauka, ono ne bi napisalo ni dijete osmi razred što je završilo”, kaže Koviljka Šokčević, predstavnik radnika “Ratarstva”.

Stečajna imovina “Ratarstva” procijenjena je na 300 miliona maraka, od čega radici potražuju oko milion i po. Stečajni upravnik kaže da je i ovih dana prodao dio imovine, ali radnici još nisu došli na red.
Na optužbe i prozivke, maltene ne raeguje. Postupao je, kaže, po ranijim odlukama Skupštine povjerilaca.

“Ovdje se očito radi o manipulaciji radnicima od strane tih pojedinaca koji ovdje pokušavaju da svoj nerad i svoj javašluk i svoj kriminal prikriju.Ja sam faktički prodao 90 odsto imovine ovih dana. Prodao sam, faktički, radnu jedinicu dole do sjemena, prodao sam radnu jedinicu Aleksandrovac. Upravo tamo gdje je napravljen taj kriminal, ponovo je prodata ta imovina”, navodi Dušan Kovačević, stečajni upravnik “Ratarstva” Nova Topola.

Saga sa “Ratarstvom” mogla bi da se nastavi i pred tužilaštvima, tako bar najavljuju advokati radnika.
Kažu pozabaviće se slučajem “Ratarstva” od početka stečajnog postupka.

(ATV)