SLABA NAPLATA POREZA NA NEPOKRETNOSTI

naplata1
„Nismo zadovoljni naplatom poreza na nepokretnosti za prošlu godinu“,ističu u Područnoj jedinici Poreske uprave. Gradiška je po ovom osnovu planirala prikupiti više od milionskog iznosa, ali poreski obveznici tek su polovično ispoštovali obavezu koju propisuje Zakon o porezu na nepokretnosti koji je stupio na snagu početkom prošle godine. Naplaćeno je ukupno 815 000 KM. U odnosu na zaduženja, taj iznos dostiže 53 procenta, kaže Boro Spasojević, načelnik PJ Poreske uprave Gradiška Sigurni su u Poreskoj upravi da će naplata biti veća, posebno nakon mjera prinudne naplate, prvenstveno prema pravnim licima, ali i fizičkim, kroz blokadu ličnih primanja, i u krajnjem slučaju, plijenidbe pokretne imovine. Podsjećaju da se poreske obaveze mogu platiti dva puta godišnje, do 30. juna i do kraja godine, s tim da uplata prvog dijela ne može biti manja od 50 posto, a nepoštovanje rokova povlači za sobom kamate. Prihodi ostvareni po ovom osnovu su isključivo sredstva Budžeta opštine Gradiška.Kako bi povećala naplatu, Skupština opštine je, podsjeća Spasojević, donijela odluku i smanjila prošlogodišnju poresku stopu sa 0, 25 na 0, 15 posto, vjerujući da će ona biti stimulativna za vlasnike nekretnina. Inače, vrijednost nepokretnosti na području opštine Gradiška procjenjuje se na oko 1 373 miliona KM.Uz određene olakšice propisane Zakonom, poreska osnovica iznosi oko 618 miliona maraka.

(info+)

Komentariši